Užitočné tipy pre Vašu bezpečnú domácnosť a firmu
novinka roku 2020, zatiaľ zdarma.

 

V brožúre sú konkrétne popísané najdôležitejšie opatrenia, ktoré potrebujete urobiť pre dokonalú ochranu pred zlodejmi. Dokonalé zabezpečenie totiž netvori iba elektronický systém, ale celý súbor opatrení, ktoré mu predchádzajú.

Dozviete sa napríklad, ako sa vyhnúť návšteve zlodejov, ako zabrániť tomu, aby si vás niekto vytipoval a čo môžete urobiť  ihneď  aj bez peňazí.  

Pokiaľ už máte zabezpečovací systém, môžete jednoduchým trikom a zadarmo, značne zvýšiť jeho účinnosť.

Ak alarm nemáte, oceníte poznatky, ktoré musíte vedieť ešte pred jeho montážou.
Zistíte aký zabezpečovaci systém odporúčame a prečo.
Kto môže systém inštalovať a čo musí spĺňať z hľadiska legislatívy. 
Ako urobiť optimálne riešenie hneď na prvý krát a neplytvať peniazmi. 
Uvidíte aké možnosti, prehľadnosť  a komfort môžete využiť.

Ak práve staviate, dozviete sa, že môžete zabezpečiť Váš objekt a materiál už aj počas výstavby.
A iné podrobnosti o tom, ako zabezpečenie funguje, ako sa ovláda a ako môže poplach signalizovať.
Ďalšie užitočné funkcie navyše - spínanie kúrenia, chránenie obsahu mrazničky, meranie teploty v sklenníku, pivnici,  spotreby elektrickej energie, diaľkové ovládanie a iné...

Prečo je dôležité SOS tlačidlo. Až 9 z desiatich inštalovaných alarmov nie sú dokonalé,  nemajú tiesňové tlačidlo.  
Neupozorňujú na to montážne firmy, alebo o ňom ani nevedia?
Viac sa dočítate na strane č. 15. Zlé veci sa udejú nečakane. Pár sekúnd, ktoré zmenia všetko... Pritom stačí jednoduché tlačidlo...

Tu nájdete odpovede na Vaše otázky hneď teraz. 

Pár sekúnd, ktoré venujete dnes stiahnutiu tohto dokumentu, môže raz znamenať pre Vás zachovanie toho najcennejšieho, čo máte.

 

Brožúrka je novinkou roku 2020 obsahuje stručné zhrnutie najdôležitejších poznatkov z našej 23 ročnej profesionálnej činnosti a pre mnohých aj málo známe súvislosti.
Cenné info aj pre majiteľov už nainštalovaných systémov.

Info tel:  0905 440638

E-mail: dc.dolton@gmail.com