Pomocou kalkulačky si dokážete sami vypočítať, ako zhodnotíte svoje peniaze pri určitej výške úroku a akú sumu by ste mohli čerpať mesačne z tejto sumy vo forme renty, či dividendy.

Produktívne obdobie človeka trvá približne 45 rokov. (Od 18. do 63. roku veku, kedy človek odchádza do penzie.)
Počas tejto doby si môže takmer každý ľahko vytvoriť majetok v hodnote viac než 200 tisíc €, no väčšina ľudí to nevie.

Mnohí Slováci sporia, ale neinvestujú, lebo nepoznajú výkonné investičné možnosti, nemajú znalosti, alebo sa o svoje financie nezaujímajú a odchádzajú do penzie s malými úsporami a so žalostne mizerným dôchodkom.

Druhý fakt, ktorý si ľudia vôbec neuvedomujú je, že dlhodobá priemerná inflácia je mínus 3 % p.a. Znamená to, že ak peniaze nepracujú minimálne s takýmto úročením,  strácajú hodnotu. Napríklad držať peniaze v banke s garantovaným výnosom 1%, znamená mať stratu mínus 2 % ! Za desať rokov je to mínus 20 % a to ešte garantovane !!!
Presne takto hospodári väčšina Slovákov.

Investičná a rentová kalkulačka - návod na použitie :

Do sekcie Jednorazový vklad vyplníte svoje čísla:
- výška vkladu v €, (pokiaľ chcete investovať bez jednorazového vkladu, napíšte "0")
- počet rokov predpokladaného zhodnotenia,
- % predpokladaného priemerného dlhodobého výnosu p.a.,
a vstupný poplatok, ktorý si strháva inštitúcia z každej investície na začiatku.

Možno stojí za zmienku, že aj prípadný vysoký vstupný poplatok ovplyvní výšku výnosu, v konečnom dôsledku, iba zlomkom percenta, čo v preklade znamená, že dôležitá je hlavne výkonnosť použitého nástroja a doba investovania. Pritom platí, že čím je investičné obdobie dlhšie, tým menší vplyv na výslednú hodnotu majú vstupné náklady.

Sekcia Obdobie pravidelných vkladov, slúži na výpočet pri pravidelných investíciach, ak nejaké existujú popri jednorazovom vklade. (Ak uvažujete iba o jednorazovom vklade napíšte "0")

Sekcia Obdobie bez vkladov či výberov slúži na výpočet výnosu, pokiaľ by Vaša investícia pracovala určité roky s príslušným výnosom, ktorý zadáte,  bez ďalších zásahov. (Vkladov, či výberov)

Sekcia Obdobie pravidelných výberov - čerpanie renty, vypočíta výšku mesačného výnosu - renty z dosiahnutej výšky investície, ktorú je možné vyberať. Zmenou počtu rokov v tejto sekcií môžete meniť aj výšku mesačnej renty a to bez vyčerpania kapitálu (zadajte 200 rokov, ak chcete celú investíciu zanechať dedičom), alebo aj s vyčerpaním celej investície za určité obdobie až do nuly.

Rentová kalkulačka - príklady :

Prvý príklad zobrazuje pravidelnú mesačnú investíciu 50 €, počas 45 rokov a následný mesačný výnos - rentu z dosiahnutej sumy, pri priemernom dlhodobom zhodnotení iba 8 % p.a.
Výška renty je nastavená tak, aby nedošlo k zníženiu investičného majetku. (200 rokov)

Ak sa pozorne pozriete, vidíte, že celková investovaná suma za celé obdobie predstavuje 27 000 €. Zvyšok predstavuje výnos. Tu vidno, ako výška investície x čas x zložený úrok dokáže exponenciálne násobiť majetok.
Využitím nástrojov s podobným zhodnotením si môže takmer každý vytvoriť značný majetok a mať z neho rentu - následný príjem, či dôchodok, často aj niekoľkokrát vyšší, ako je štátny.

 

Druhý príklad predstavuje jednorazovú investíciu 10 000 €, súčasne s pravidelnou mesačnou investíciou 150 € mesačne. Počas doby 20 rokov, sa prvá - jednorazová môže zhodnotiť na sumu 44 390 € a druhá, pravidelná, na sumu 108 598 €.

Súčet týchto investícií 44 390 + 108 598 sa ešte potom 10 rokov zhodnocuje 10 %  p.a. s konečným výsledkom  396 812 €,
ale už bez pokračovania pravidelnej investície. (Investícia teda pracuje bez vkladov a výberov ďalších 10 rokov).

Z konečnej  sumy je nastavený pravidelný mesačný výber výnosu - renty, ktorá predstavuje výšku 2 553 € mesačne, avšak s tým, že investovaná suma sa nečerpá, (počet rokov je nastavený na 200),  ostáva zachovaná, napríklad pre dedičov.
Uvedený príklad je typický pe ľudí vo veku okolo 30 rokov, ktorí si takýmto spôsobom môžu vytvoriť zaujímavý kapitál.