Rentová kalkulačka - príklady a použitie

Produktívne obdobie človeka trvá približne 45 rokov. (Od 18 do 63, kedy odchádza do penzie.)
Aký veľký majetok dokážu počas tejto doby vytvoriť malé peniaze, úročené zloženým úrokom, väčšina ľudí nevie a preto odchádzajú do penzie iba so žalostne mizerným dôchodkom...
Prvý príklad zobrazuje pravidelnú mesačnú investíciu 50 €, počas 45 rokov a následný mesačný výnos - rentu z dosiahnutej sumy, pri priemernom dlhodobom zhodnotení 8 % p.a.
Výška renty je nastavená tak, aby nedošlo k zníženiu investičného majetku. (200 rokov)

Využitím nástrojov s takýmto zhodnotením si môže takmer každý vytvoriť podobný majetok a mať z neho rentu - následný dôchodok, často aj trikrát vyšší, ako je štátny.

Druhý príklad predstavuje jednorazovú investíciu 10 000 €, súčasne s pravidelnou mesačnou investíciou 150 € mesačne. Počas doby 20 rokov, sa prvá môže zhodnotiť na sumu 44 390 € a druhá, pravidelná, na sumu 108 598 €.

Súčet týchto investícií 44 390 + 108 598 sa ešte potom 10 rokov zhodnocuje 10 %  p.a. s konečným výsledkom  396 812 €,
ale už bez pokračovania pravidelnej investície. (Investícia pracuje bez vkladov a výberov ďalších 10 rokov).

Z konečnej  sumy je nastavený pravidelný mesačný výber výnosu - renty, ktorá predstavuje výšku 2 553 € mesačne, avšak s tým, že investovaná suma sa nečerpá, (počet rokov je nastavený na 200), čiže ostáva zachovaná, napríklad pre dedičov.
Uvedený príklad je typický pe ľudí vo veku okolo 30 rokov, ktorí si takýmto spôsobom môžu vytvoriť zaujímavý kapitál.

Ako používať rentovú kalkulačku

Do sekcie Jednorazový vklad vyplníte svoje čísla - výška vkladu v €, počet rokov predpokladaného zhodnotenia, % výnosu p.a., a vstupný poplatok, ktorý si strháva inštitúcia z každej investície na začiatku.
Možno stojí za zmienku, že aj vysoký vstupný poplatok ovplyvní výšku výnosu v konečnom dôsledku iba zlomkom percenta (v tomto prípade 0,26% pri jednorazovke), čo v preklade znamená, že dôležitá je zhlavne výkonnosť a doba investovania. Pritom platí, že čím je investičné obdobie dlhšie, tým menší vplyv na výslednú hodnotu majú vstupné náklady.

Sekcia Obdobie pravidelných vkladov, slúži na výpočet pri pravidelných investíciach, ak nejaké existujú popri jednorazovom vklade.

Sekcia Obdobie bez vkladov či výberov slúži na výpočet výnosu, ak investícia pracuje určité roky s príslušným výnosom bez ďalších zásahov. (Vkladov, či výberov)

Sekcia Obdobie pravidelných výberov - čerpanie renty, vypočíta výšku mesačnej renty z dosiahnutej výšky investície, ktorú je možné vyberať. Zmenou počtu rokov v tejto sekcií môžete zmeniť výšku mesačnej renty a to bez vyčerpania kapitálu, alebo aj s vyčerpaním celej investície za určité obdobie.