Ako lepšie investovať a poberať aj RENTU - príjem z majetku ?

Renta je nezávislý stabilizačný príjem človeka, ktorý zaistí, že vy a vaša rodina bude mať z čoho fungovať, i pri strate príjmu, v kríze, počas zdravotných problémov, alebo aj keď vyrazíte dlhodobo na Bora Bora.

Ako získať rentu z Rakúska rýchlejšie, prípadne aj ihneď ?   

Princíp je jednoduchý: 

Ak máte úspory, treba ich investovať tak, aby prinášali vyšší výnos, než je bežný, (0 až 5 % p.a.), ešte zaujímavejší je však výnos dvojciferný, pokiaľ je s akceptovateľným rizikom.  Ak financií máte menej, môžete ich zhodnotiť, či znásobiť rýchlejšie, s pomocou výkonných nástrojov, o ktorých sa tu môžete dozvedieť, pokiaľ chcete.

Tak ako voda, dokáže po kvapkách časom naplniť veľkú nádobu, rovnako tak dokáže aj človek pravidelným investovaním malej sumy a s pomocou slušného úročenia, počas svojho života vytvoriť až neuveriteľne veľký majetok.

Aj zo sumy 10 000 € môže klient ihneď inkasovať  - dostávať mesačne okolo 66 €.  ( Približne pri 8 % p.a).

Existujú však aj obzvlášť výkonné Bluechipsové nástroje,  ktoré nie sú bežne známe a ani dostupné. Výnosy sa v dlhodobom horizonte obyčajne pohybujú aj nad 13 % p.a.  Za rok 2019 dosiahli zhodnotenie vyše 23% p.a. Ukážeme si kde ich nájdete.

Spoznajte tajomstvo, ako sa môže každý mladý človek stať milionárom!

Produktívny vek človeka
a šokujúce čísla:

Pracujeme, podnikáme, zarábame, cca 45 rokov...

100 € mesačne x 45 rokov = 54 000 €, avšak
pri zloženom ročnom úročení 10 % je to  908 734 € !

Mesačný výnos - renta z tejto sumy = 7 246 €

Taký by mohol byť náš dôchodok ...
A skoro milión na účte, zanechaný deťom...

Podobný majetok a stabilizačný príjem - rentu si môžu vybudovať  tí, ktorí majú príjem, finančné znalosti, čas a disciplínu pravidelne investovať. 

Žiaľ, aj mesiac oneskorenia, každého z nás oberá o tisícky EUR!
Stačí si nájsť rentovú kalkulačku, a hneď vieme, ako na tom sme... Rentová kalkulačka TU

 

Prosím, tieto čísla berte s rezervou, ako ilustračný príklad, rozumnému investovaniu musia predchádzať informácie, vedomosti, zváženie rizík, ktoré vždy existujú, ich prípadná možná eliminácia, Vaša konkrétna situácia, investičný profil, časový horizont a ďalšie súvislosti, ktoré musia byť súčasťou kvalitného poradenstva.

Malé peniaze samozrejme prinášajú malé výnosy a veľké peniaze veľké. Ak nemáte úspory, alebo nedokážete zo svojho príjmu odložiť minimálne 50 až 100 €, tieto informácie žiaľ nie sú pre Vás ! 

Obrovské príležitosti, ktoré prichádzajú cyklicky, sú krízy.  V časoch krízy dochádza k poklesu hodnoty investícií (majetku) a presunu tohto majetku od tých, ktorí "nevedia", k tým, ktorí "vedia".  V časoch krízy totiž neznalí ľudia v panike predávajú svoje investície a majetok, za najnižšie ceny a prichádzajú tak o svoje peniaze. Každá kríza raz pominie a to je veľká príležitosť, ktorú treba využiť.  Časy krízy dokážu prinášať aj 100% zisky tým, ktorí majú peniaze a znalosti. Viac na www.renta.at

Kde investovať v roku 2020 ?

 

Ako veľmi zaujímavé sa javia investície v Rakúsku.

Vo vyspelom bankovnícve v Rakúsku, existuje tzv. profesionálna správa majetku, ktorá využíva špeciálne, obzvlášť výkonné investičné nástroje. (Jeden z nich je TCC.)  Doposiaľ boli dostupné iba veľmi solventným, elitným klientom.

Dobrou správou je, že tieto nástroje dnes môžu využiť už aj ľudia na Slovensku, v Česku, Nemecku, Maďarsku a Slovinsku, za príslušný poplatok a môžu tak dosahovať pomerne slušné ročné zhodnotenie, ktoré sa  v dlhodobom priemere pohybuje vo výške 6 až 15 %, podľa zvoleného portfólia. Aké rozdiely vo výsledkoch to prináša si skúste sami spočítať.
Rok 2019 priniesol v nástrojoch TCC priemerný výnos vyše 23% a dlhodobý priemer za 20 rokov sa pohyboval nad 13 % p.a.

Profesionálna správa majetku je vyššia úroveň privátneho bankového sektoru, vhodná pre ľudí, ktorí nechcú mrhať svojím cenným časom, pri neustálom sledovaní a riadení svojích investícií a chcú:

 • dosahovať nadpriemerné zisky
 • potrebujú vysokú bezpečnosť
 • v prípade potreby chcú mať svoje peniaze kedykoľvek k dispozícií

Toto zaisťuje špecifické profesionálne riešenie, rakúskej investičnej banky, ktorej názov tu zámerne neuvádzam, pretože toto nie je oficiálny dokument  banky.

Investície môžu byť smerované priamo do miliardových globálnych Bluechipsových spoločností (*), ktorých produkty všetci  poznáme, kupujeme a denne používame. Sami sa tak podieľame na ich ziskovosti a ako investori zároveň profitujeme aj z ich zisku. Klient nie je prostredník, ani veriteľ banky, ale je spolumajiteľ, investor - akcionár.

(*Blue chips sú podľa Wikipédie prvotriedne, "spoľahlivé" cenné papiere (najmä akcie); s ich kúpou sa spája menšie riziko. Konkrétne môže ísť buď o akcie podnikov s (dlhodobo) vysokým obratom a vysokou trhovou kapitalizáciou, alebo o akcie veľkých, medzinárodne uznávaných podnikov.)

Klient sa stáva akcionárom, postupne v desiatkach takýchto spoločností a to už s malým kapitálom a profituje jednak na raste hodnoty akcií, a aj formou výplácania dividiend z akcií jednotlivých spoločností. Počet spoločností, zameranie a ich rozloženie, účinne zvyšuje bezpečnosť investície.

Stratégia výberu týchto spoločností, výmena, správa, prípadne predaj a nákup nových akcií,  je know how banky a jej profesionálnej správy majetku. Viac podrobností si môžete stiahnuť v dokumente TCC - Top Company Concept

 

„LEPŠIE SPORIŤ, LEPŠIE INVESTOVAŤ“
Je hlavnou myšlienkou a naším zámerom je, ukázať Vám cestu k výkonnejším investičným možnostiam, nástrojom a službám, ktoré existujú na tejto planéte.  

Sprievodným bonusom je sprístupnenie informácií, či vedomostí, ktoré nie sú bežne známe.

Dozviete sa, aké konkrétne nástroje možno využiť a prečo,  v čom sa líšia od súčasných, a aké sú rozdiely vo výsledkoch.

Ďalej sa dozviete, ako konkrétne:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • eliminovať riziká a investovať bezpečnejšie
 • prekonať a využiť krízy na znásobenie majetku (Cost Average Efekt)
 • jednorazovými, či pravidelnými investíciami rýchlejšie vybudovať Vami požadovaný kapitál,
 • mať po celú dobu nezávislú rezervu, bez viazanosti a bez pokút,
 • vytvoriť ďalší stabilizačný príjem - rentu, a zároveň aj slušný dôchodok,
 • zaistiť svoju rodinu a potomstvo.

Pre lepšiu predstavu v číslach:

 Pravidelná investícia 100 € mesačne, pri priemernom strednom zhodnotení 8 % p.a. prináša:

                        100 € mesačne x 10 rokov pri 8 % p.a. =   18 128 €       (Celkovo investované 12 000 €)

                        100 € mesačne x 20 rokov pri 8 % p.a. =   57 266 €       (Celkovo investované 24 000 €)  

                        100 € mesačne x 25 rokov pri 8 % p.a. =  91 484 €        (Celkovo investované 30 000 €)

                        100 € mesačne x 30 rokov pri 8 % p.a. = 141 761 €       (Celkovo investované 36 000 €)

                        100 € mesačne x 35 rokov pri 8 % p.a. = 215 635 €       (Celkovo investované 42 000 €)

 

 Každý, kto má vedomosti a dostatočný príjem má takto šancu vybudovať si značný majetok!

Z konzervatívnej investície 10 000 €, v privátnej banke, klienti v súčasnosti poberajú približne 40 až 70 € mesačne.
Vyššia suma logicky generuje vyššie dividendy.
Týmto spôsobom si vedia prilepšiť aj ľudia na dôchodku, ktorí disponujú aspoň sumou 10 000 / 20 000 €, či viac...

 Výhody:
Vyššie zhodnotenie, nijaká viazanosť, vysoká likvidita, profesionálna správa a rakúska istota.

Ľudia, disponujúci financiami a patričnými znalosťami, dokážu  finančne zabezpečiť celú rodinu. 
Postupne si budujú rezervu, ktorá nezávisí na ich práci, či podnikaní. Majú tak ďalší pilier svojho príjmu, z ktorého nakoniec poberajú dividendy, čiže rentu z majetku.
                                  
    Iný príklad:

    30 ročný podnikateľ 25 rokov investuje 500 € mesačne a potom môže už ako 55 ročný odísť do dôchodku a žiť z renty:          
    500 € x 25 rokov pri 8 % p.a. = 457 420 €.       Z toho mesačná renta = 2 943 €, pri 8 % p.a., (vložený kapitál 150 000 €)

Samozrejmosťou je, že vytvorený kapitál 457 420 €,  je v prípade potreby k dispozícií bez viazanosti a je dedičný.

Zhodnotenie prirodzene podlieha volatilite a je ovpyvňované stavom svetovej ekonomiky. Momentálne je výhodný stav pre investovanie, pretože v súvislosti s Corona vírusom je nákupná hodnota väčšiny investícií nižšia.

Peniaze môžu pracovať za nás !

Treba sa zaujímať, využiť svoj čas, využiť profesionálnu správu majetku, investovať do výkonných nástrojov, poskytujúcich pravidelné výnosy a môžeme žiť život podľa vlastných predstáv !

Investovať môžu fyzické osoby,  aj právnické osoby.

Poplatok nie je vysoký a je závislý od stupňa profesionálnej správy. Aj podnikateľ, či bežný človek v strednej majetkovej vrstve si takýmto spôsobom môže vybudovať značný kapitál,  s relatívne malými peniazmi. 

Banka má na Slovensku  viazaných investičných agentov, čo znamená, že klient nemusí cestovať do Rakúska, depozitný účet je možné otvoriť ONLINE, kdekoľvek na mieste stretnutia s agentom banky. Samozrejmosťou je okamžitý online prístup klienta k svojmu depozitnému účtu v Slovenskom jazyku. 

Potencionálni záujemci i väčší investori si môžu urobiť vlastný názor, na základe informácií, ktoré si môžu vypočuť  v Bratislave, priamo od kompetentných ľudí, majiteľov a manažérov banky, s prekladom do slovenského jazyka. Na tento účel sú pre záujemcov, pravidelne poriadané informačné prednášky, kde sa preberajú podrobnosti a záujemci dostanú odpovede aj na prípadné svoje osobité otázky.

Investori s vyšším kapitálom, (300 000 a viac) si môžu dohodnúť individuálnu, profesionálnu správu majetku na mieru, priamo pri osobnom jednaní s investičnými špecialistami, v sídle banky v meste Linz, Rakúsko. 

Investičné zlato

Investori, preferujúci investície do cenných kovov, majú k dispozícií možnosť investovať aj do fyzického zlata.
Sú možné pravidelné i jednorazové investície.
Zlato je uložené v trezore banky, poistené a strážené, alebo môže byť doručené na Vašu adresu, spolu s certifikátom rýdzosti.
Výborný je fakt, že sú možné nákupy aj na splátky a to už od 25 € mesačne! Kto má strach z krízy a chce mať istotu aj v zlate, má príležitosť získať ho ľahšie.

 • Rakúska bezpečnosť:
  Banka je členom rakúskej asociácie pre ochranu vkladov. Švajčiarsko – Luxemburgsko – Lichtenštajsko a Rakúsko majú historickú tradíciu v kvalitnom bankovníctve, chránenom ústavou, majú rokmi preverenú stabilnú a kvalitnú legislatívu, svojou politickou neutralitou sú zárukou dlhodobej a pevnej stability, ktorú mimochodom  preverili aj dve svetové vojny. Momentálne by sme na svete ťažko hľadali dlhodobo stabilnejšie a bezpečnejšie prostredie.

Pre viac informácií ma kontaktujte na telefónnom čísle  0905 440638, Vojtech Križan, Žilina.
(Ako viazaný investičný agent, mám splnomocnenie tejto banky, poskytovať  investičné poradenstvo.)