Renta, je nezávislý stabilizačný príjem, človeka, ktorý pri výkyvoch , krízach, nedostatku príležitostí, či práce, a v zlých obdobiach vykryje jeho potreby.  Každý, kto má finančné znalosti si takýto príjem neustále buduje.

Stabilizačný príjem zaistí, že vaše podnikanie, či rodina bude fungovať, i pokiaľ si zlomíte nohu a budete mesiac ležať, alebo pokiaľ v zime vyrazíte na 3 mesiace na Bora Bora.

Princíp je jednoduchý:

Tak ako voda, dokáže po kvapkách časom vymlieť a vytvoriť veľkú jaskyňu, rovnako tak dokáže aj človek pravidelným investovaním malej sumy a pomocou slušného úročenia, počas svojho života vytvoriť až neuveriteľne veľký majetok.

Majetok po celý čas pracuje, a prináša výnos - rentu, ktorá dokáže časom pokryť aj všetky náklady.

Napríklad už suma  10 000 € môže mesačne produkovať okolo 66 €.  ( Je to približne 8 % p.a)

            Ako získať ďalší príjem - rentu ?   Investovať ? A kde ?

 

Produktívny vek človeka
a šokujúce čísla:

Pracujeme, podnikáme, zarábame, cca 40 rokov...

100 € mesačne x 40 rokov = 48 000 €, avšak
pri ročnom zúročení 10 % je to  559 461 € !

Mesačný výnos - renta z tejto sumy = 5 261 €

Taký by mohol byť náš dôchodok ...
A pol milióna na účte, zanechaný deťom...

Podobný majetok a stabilizačný príjem - rentu si môžu vybudovať  tí, ktorí majú príjem, finančné znalosti, čas a disciplínu pravidelne investovať.

Žiaľ, aj mesiac oneskorenia, každého z nás oberá o stovky EUR!
Stačí si nájsť úrokovú kalkulačku, a hneď vieme, ako na tom sme... 

 

Prosím, tieto čísla berte s rezervou,  je to ilustračný príklad.

Rozumnému investovaniu musia predchádzať informácie, vedomosti, zváženie rizík, ktoré vždy existujú, ich prípadná možná eliminácia, investičný profil, časový horizont a ďalšie súvislosti, ktoré musia byť súčasťou kvalitného poradenstva.

Malé peniaze samozrejme prinášajú aj malé výnosy a veľké peniaze veľké. Ak nemáte úspory, alebo nedokážete zo svojho príjmu odložiť určitú čiastku, tieto informácie žiaľ nie sú pre vás ! 

 

Kde investovať v roku 2019 ?

 

Ako veľmi zaujímavé sa javia investície v Rakúsku.

Vo vyspelom bankovnícve v Rakúsku, existuje tzv. profesionálna správa majetku, ktorá využíva špeciálne, obzvlášť výkonné investičné nástroje. Doposiaľ bola dostupná iba veľmi solventným elitným klientom.

Dobrou správou je, že tieto nástroje dnes môžu využiť už aj ľudia na Slovensku, v Česku, Nemecku, Maďarsku a Slovinsku, za príslušný poplatok a môžu tak dosahovať pomerne slušné ročné zhodnotenie, ktoré sa  v dlhodobom priemere pohybuje vo výške 6 až 15 %, podľa zvoleného portfólia. Aké rozdiely vo výsledkoch to prináša si skúste sami spočítať.

Profesionálna správa majetku je vyššia úroveň bankového sektoru, výhodná pre ľudí, ktorí nechcú mrhať svojím cenným časom pri neustálom sledovaní a riadení svojích investícií a chcú dosahovať viac ako nadpriemerné zisky. 
Zároveň však potrebujú vysokú bezpečnosť a v prípade potreby, chcú mať kedykoľvek svoje peniaze k dispozícií

Toto zaisťuje špecifické profesionálne riešenie, rakúskej investičnej banky, ktorej názov tu zámerne neuvádzam, pretože toto nie je oficiálny dokument  banky.

Investície sú smerované priamo do miliardových globálnych bluechipsových spoločností, ktorých produkty všetci  poznáme, kupujeme a denne používame. Sami sa tak podieľame na ich ziskovosti a ako investori zároveň profitujeme aj z ich zisku.

Klient sa stáva akcionárom, postupne v desiatkach takýchto spoločností a to už s malým kapitálom a profituje jednak na raste hodnoty akcií, a aj formou výplácania dividiend z akcií jednotlivých spoločností. Počet spoločností, zameranie a ich rozloženie účinne zvyšuje bezpečnosť investície.

Stratégia výberu týchto spoločností, výmena, správa, prípadne predaj a nákup nových akcií,  je know how banky a jej profesionálnej správy majetku.

 

„LEPŠIE SPORIŤ, LEPŠIE INVESTOVAŤ“
Je hlavnou myšlienkou a naším zámerom je, ukázať Vám cestu k výkonnejším investičným možnostiam, nástrojom a službám, ktoré existujú na planéte.  

Sprievodným bonusom je sprístupnenie informácií, či vedomostí, ktoré nie sú bežne známe.

Dozviete sa, aké konkrétne nástroje možno využiť a prečo,  v čom sa líšia od súčasných, a aké sú rozdiely vo výsledkoch.

Ďalej sa dozviete, ako konkrétne

eliminovať riziká a investovať bezpečnejšie

prekonať a využiť krízu na znásobenie majetku (Cost Average Efekt)

pravidelnými investíciami rýchlejšie vybudovať Vami požadovaný kapitál,

nielen prekonať infláciu, ale zhodnotiť ho,

mať po celú dobu nezávislú rezervu,

vytvoriť ďalší stabilizačný príjem - rentu, a zároveň aj slušný dôchodok,

zaistiť svoju rodinu a potomstvo.
......................................................................................................................................................................................................................

    Pravidelná investícia iba 100 € mesačne, pri priemernom strednom zhodnotení 8 % p.a. prináša:

                        100 € mesačne x 10 rokov pri 8 % p.a. =   18 128 €       (Celkovo investované 12 000 €)

                        100 € mesačne x 20 rokov pri 8 % p.a. =   57 266 €       (Celkovo investované 24 000 €)  

                        100 € mesačne x 25 rokov pri 8 % p.a. =  91 484 €        (Celkovo investované 30 000 €)

                        100 € mesačne x 30 rokov pri 8 % p.a. = 141 761 €       (Celkovo investované 36 000 €)

                        100 € mesačne x 35 rokov pri 8 % p.a. = 215 635 €       (Celkovo investované 42 000 €)

      Mladý podnikateľ s vedomosťami a dostatočným príjmom má takto šancu vybudovať si značný majetok!

.......................................................................................................................................................................................................

Možné a výhodné sú aj jednorazové investície do dividendových fondov, pretože už od sumy 10 000 €je klientom vyplácaná pravidelná dividenda.
Z investície 10 000 €, klienti v súčasnosti poberajú približne 60 až 70 € mesačne, čo zodpovedá asi 8 % priemernému ročnému zhodnoteniu.
Vyššia suma logicky generuje vyššie dividendy.
Týmto spôsobom si vedia prilepšiť aj ľudia na dôchodku, ktorí disponujú aspoň sumou 10 000 / 20 000 €, či viac...

 Výhody:
Vyššie zhodnotenie, nijaká viazanosť, vysoká likvidita, profesionálna správa a rakúska istota.

Ľudia, disponujúci financiami a patričnými znalosťami, si  tvoria  finančné zabezpečenie pre celú rodinu.
Postupne si budujú rezervu, ktorá je nezávislá na ich práci, či podnikaní. Majú tak ďalší pilier svojho príjmu, z ktorého nakoniec poberajú dividendy, čiže rentu z majetku.
                                  
    Príklad: 30 ročný podnikateľ 25 rokov investuje a ako 55 ročný odchádza do dôchodku a žije z renty.

           500 € x 25 rokov pri 8 % p.a. = 457 420 €.       Z toho renta = 2 943 €, pri 8 % p.a., (vložený kapitál 150 000 €)

Samozrejmosťou je, že vytvorený kapitál 457 420 €,  je v prípade potreby k dispozícií bez viazanosti a je dedičný.

Zhodnotenie prirodzene podlieha volatilite a je ovpyvňované stavom svetovej ekonomiky.

Peniaze môžu pracovať za nás !

Treba sa zaujímať, využiť svoj čas, využiť profesionálnu správu majetku, investovať do výkonných nástrojov, poskytujúcich pravidelné výnosy a môžeme žiť život podľa vlastných predstáv !

Ďalšie z investičných možností  sú aj portfólia zložené z dlhopisových, akciových, či momentálne populárnych ETF fondov.

Investovať môžu fyzické osoby,  aj právnické osoby.

Poplatok nie je vysoký a je závislý od stupňa profesionálnej správy. Aj podnikateľ, či bežný človek v strednej majetkovej vrstve si takýmto spôsobom môže vybudovať značný kapitál,  s relatívne malými peniazmi. 

Banka má na Slovensku  viazaných investičných agentov, čo znamená, že klient nemusí cestovať do Rakúska, depozitný účet je možné otvoriť ONLINE, kdekoľvek na mieste stretnutia s agentom banky. Samozrejmosťou je okamžitý online prístup klienta k svojmu depozitnému účtu v Slovenskom jazyku. 

Potencionálni záujemci i väčší investori si môžu urobiť vlastný názor, na základe informácií, ktoré si môžu vypočuť  v Bratislave, priamo od kompetentných ľudí, majiteľov a manažérov banky, s prekladom do slovenského jazyka. Na tento účel pre záujemcov, pravidelne poriadame informačné prednášky, aj v Žiline, kde sa preberajú podrobnosti a záujemci dostanú odpovede aj na prípadné svoje osobité otázky.

Investori s vyšším kapitálom , si môžu dohodnúť individuálnu, profesionálnu správu majetku na mieru, priamo pri osobnom jednaní s investičnými špecialistami, v sídle banky v meste Linz, Rakúsko. 

Investičné zlato

Investori, preferujúci investície do cenných kovov, majú k dispozícií možnosť investovať aj do fyzického zlata.
Sú možné pravidelné i jednorazové investície.
Zlato je uložené v trezore banky, poistené a strážené, alebo môže byť doručené na Vašu adresu, spolu s certifikátom rýdzosti.

Pripravujú sa tiež možnosti investície do nehnuteľností v lukratívnom predmestí, v oblasti Wiedne, avšak bližšie informácie poskytneme až v čase, keď to bude aktuálne, pravdepodobne koncom roku 2019.

  • Rakúska bezpečnosť:
    Banka je členom rakúskej asociácie pre ochranu vkladov. Švajčiarsko – Luxemburgsko – Lichtenštajsko a Rakúsko majú historickú tradíciu v kvalitnom bankovníctve, chránenom ústavou, majú rokmi preverenú stabilnú a kvalitnú legislatívu, svojou politickou neutralitou sú zárukou dlhodobej a pevnej stability, ktorú mimochodom  preverili aj dve svetové vojny. Momentálne by sme na svete ťažko hľadali dlhodobo stabilnejšie a bezpečnejšie prostredie.

Pre viac informácií ma kontaktujte na telefónnom čísle  0905 440638, Vojtech Križan, Žilina.
(Ako viazaný investičný agent, mám splnomocnenie tejto banky, poskytovať  investičné poradenstvo.)