Peňažná RENTA

.

.

 • Pokiaľ nenájdete spôsob, ako zarábať aj keď spíte, budete musieť pracovať po celý život ...
  Warren Buffett
 •  

POZOR!PPpppp

Svet je stále plný príležitostí o ktorých  netušíme... 
Náš strach a predsudky však spôsobujú, že ich oveľa ľahšie odmietame, ako spoznávame...

Viacerí hľadáme možnosť, ako lepšie zhodnotiť peniaze, alebo ako si vytvoriť ďalšie zdroje príjmu bez toho, aby sme sa museli o niečo starať.

Existuje spôsob, ktorý dokáže splniť tieto priania, už v krátkom čase .

Prečo potrebujeme a hľadáme takéto riešenia ?

Corona kríza spôsobila zmenu myslenia ľudí. Mnoho ľudí v súvislosti s korona krízou prišlo o peniaze,  ďalší stratili zamestnanie a veľa podnikateľov skončilo. Naopak, iní, práve vďaka korone zarobili. V každom prípade korona bola a je poriadna, žiaľ pre niektorých aj fatálna facka, ktorá nás dôrazne upozornila na to, že potrebujeme myslieť aj na zadné dvierka, a tvoriť si aj ďalšie príjmy, ktoré nie sú závislé na našej práci, ani podnikaní.

Existuje viac spôsobov, ako si ďalšie príjmy vytvoriť. Najznámejší je kúpa a prenájom bytu, alebo inej nehnuteľnosti.
Každý prenájom má však určité nevýhody, pretože vyžaduje vysokú vstupnú investíciu, ďalšiu starostlivosť a náklady súvisiace s údržbou, opravami a starosťami so zháňaním nájomcov a so škodami, ktoré na našom majetku spôsobia. Priemerný čistý výnos, ktorý dokáže prenájom nehnuteľnosti prinášať sa pohybuje na hodnote okolo 5 %.
Existujú však lacnejšie, jednoduchšie a pritom výhodnejšie možnosti, a jednu z nich si môžete teraz pozrieť.
Aby sme lepšie porozumeli, najskôr si krátko predstavíme spoločnosť, vysvetlíme princíp podnikania a úžitok, ktorý prináša. Predstavíme konkrétne projekty a ukážeme aké sú možnosti profitu a sofistikovaný spôsob využitia tohto sektoru.

- Na Slovensko vstúpila akciová holdingová spoločnosť FABA CAPITÁL, vyhľadávajúca spoločnosti, ktoré pracujú na špičkových vynálezoch, patentoch a technológiach, prospešných ľuďom aj prírode.

- Pomocou vlastného kapitálu a kapitálu koncentrovanom od súkromných investorov, inštitúcií i bežných ľudí takéto vynálezy, produkty, či technológie financuje a pomáha uviesť do stavu v ktorom sa môžu začať vyrábať.  

- Následne sú odpredané, aj s kompletnou dokumentáciou, certifikátmi a skúškami strategickým výrobcom. 

- Zisk sa potom delí medzi investorov, ktorí sa na tom finančne podieľali.

Otvára sa tu príležitosť pre podnikateľov i bežných ľudí, poberať zisky z reálnej ekonomiky a vytvoriť  si tri nové zdroje príjmu a rentu, V PODSTATNE KRATŠOM ČASE, NEŽ BY STE OČAKÁVALI.

O aké významné produkty sa jedná, o chvíľku uvidíte.

Čo je RENTA ?

Je nezávislý príjem, pochádzajúci z majetku. Môže vykryť všetky naše potreby  a znamenať pre nás aj finančnú nezávislosť, čiže slobodu.

Renta je taký zdroj peňazí, ktorý funguje aj keď spíme a nezávisí na tom, či pracujeme, podnikáme, alebo dovolenkujeme...
Pre starších, znamená podstatne vyšší dôchodok...

HLAVNÉ PODMIENKY A VÝHODY

Aj s jedinou investíciou minimálne od 1000 €, si môže občan EU nad 18 r. kúpiť vyše 1000 podielov materskej spoločnosti FABA a vytvoriť si tak ďalšie nezávislé príjmy. V preklade to znamená, podieľať sa na ziskoch z každého realizovaného diela, v početnom portfóliu, rovno tromi spôsobmi:

 • 1
  Poberať dividendy, čiže rentu, vo výške 3 a viac - násobku hodnoty svojích podielov a to opakovane z každého predaného diela, či projektu v portfóliu FABY.
 • 2
  Zväčšovať svoj majetok rastom hodnoty podielov. Ich momentálna hodnota je na štartovacej úrovni, to znamená 1 podiel = 1 US dolár. (Prepočet na €, je vždy podľa aktuálneho kurzu, v čase písania tohto textu 1000 € znamená 1200 dolárových podielov)
 • 3
  Poberať províziu aj za sprostredkovanie perspektívnych projektov a investícií.

Názov Faba, symbolizuje rýchly rast. Faba pôsobí na Slovensku, v Česku, Nemecku, Poľsku a pripravuje sa legislatíva pre vstup na maďarský a španielsky trh.
O tom, že má potenciál byť ďalšou miliardovou spoločnosťou v Európe, svedčí fakt, že v jej portfóliu, sú aktuálne prvé tri strategické diela, z ktorých každé má hodnotu vyše sto miliónov dolárov.  Slovenský, práve dokončovaný projekt, vodíkovej technológie, má hodnotu 350 000 000 USD. (350 miliónov)

Spomenuté diela sú v záverečnej fáze, pracujú na nich niekoľko rokov nadnárodné tímy vedcov, špecialistov, jadrových fyzikov a lekárov a veľmi významná je tu slovenská technológia reaktora na výrobu vodíka 4. generácie, ktorá je podporovaná aj vládou SR.

Aj toto dielo, či technológie sa budú predávať strategickým výrobcom a zisk sa ihneď rozdelí investorom podľa počtu podielov, ktoré vlastnia. Zopakujem, že jedinečný na tom je fakt, že prví investori majú teraz príležitosť, podieľať sa na zisku zo všetkých projektov, ktoré sú a ešte v budúcnosti pribudnú do portfólia spoločnosti, a to aj s jedinou investíciou ! 

 

Auto na vodíkový pohon

Vláda slovenskej republiky podporuje túto technológiu.
Zdroj: TV JOJ 

Pozrieť krátke video

Všetci vieme, že potenciál využitia vodíka je obrovský.   Vodík je palivo budúcnosti, ktoré je ekologicky čisté, neškodí životnému prostrediu a ani zdraviu ľudí. Vyrába sa z vody, ktorej sú plné oceány. Horením vodíka vzniká čistá a neškodná vodná para. 
Hlavné využitie vodíka bude najmä v energetike a v doprave. Už od roku 2023  sa budú odstavovať  jadrové elektrárne v Európe a nahradia ich vodíkové. Vodíkom budeme časom kúriť aj v domácnostiach. Vodíkom sú už dnes poháňané rôzne stroje, turbíny, autá a budú ním poháňané aj vlaky, lode a lietadlá. Vodík, ako čisté palivo dokáže vyčistiť ovzdušie od spalín a exhalátov z priemyslu. Aký priaznivý prínos to bude mať pre prírodu, aj pre každého z nás, dnes ešte nevieme dostatočne doceniť. 

Vodíkové lietadlá budúcnosti

Tu si môžete pozrieť, ako by mohli v budúcnosti vyzerať vodíkové lietadlá. Zdroj: Spektrum Jána Mečiara TV JOJ.

Pozrieť krátke video

Slovenskí vedci a špecialisti z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave, 9 rokov pracujú na vývoji vodíkového reaktora 4. generácie.  Je hotový a odskúšaný funkčný prototyp a práve prebieha záverečná designová fáza technológie.
Vďaka niekoľkým novým patentom a inovatívnym riešeniam  má slovenská technológia reaktora náskok pred svetom a záujem o ňu prejavujú také globálne miliardové spoločnosti, ako je Siemens a ruský miliardový gigant Rosatom, ktorý založil Vladimír Putin. Auditom odhadnutá hodnota hotovej technológie predstavuje sumu 350 miliónov dolárov, čo je viac ako 10 násobok vstupnej investície a to ešte nemusí byť  konečná cena.  Preinvestovaných bolo doposiaľ vyše 30 miliónov a k dokončeniu chýbajú už len približe 2 milióny dolárov.
Aj táto technológia vodíkového reaktora patrí do portfólia, z ktorého investori FABY profitujú.  
Zvažuje sa predaj ostrovných vodíkových systémov, čiže malých kogeneračných jednotiek aj formou franšízy, čo by mohlo byť zaujímavé, pretože to môže investorom prinášať opakovaný príjem. 
Teraz ešte majú investori krátku možnosť pomôcť svojími financiami s dokončením tohto a ďalších projektov a následne sa podieľať aj na ziskoch z predaja.

Okrem tohto projektu sú dokončované súčasne ďalšie dva, ktoré sú české. 

Diagnostická aplikácia

Je dokončovaný diagnostický prístroj a aplikácia na včasnú diagnistiku alzheimerovej choroby. Touto chorobou dnes trpí každý tretí človek na planéte. Zatiaľ jedinou účinnou ochranou pred touto chorobou, je jej včasná diagnostika a následné protiopatrenia. Vyvinutá aplikácia bude slúžiť k tomuto účelu. O kúpu aplikácie má záujem spoločnosť Deutche Telekom za 100 miliónov dolárov. Deutche Telekom mieni túto aplikáciu sprístupniť celosvetovo a bude sa dať kúpiť a stiahnuť prostredníctvom platformy GOOGLE PLAY a APPLE STORE.  Jej predaj je plánovaný na jeseň 2021.

Tretím z dokončovaných projektov, sú tri druhy liečiv na každé štádium zákernej alzheimerovej choroby, ktorým trpí asi tretina populácie.

Tri liečivá na alzheimera

Pracujú na nich 5 rokov špičkoví lekári a profesori Neurologickej univerzitnej kliniky v Prahe MOTOLE, spolu s rektorom a profesormi z Neurologickej univerzity v Hradci Králové. Boli úspešne prevedené prvé laboratorné testy na zvieratách s pozitívnym výsledkom a pokračujú ďalšie. Veľký záujem o receptúru týchto liečiv má rakúska Pharmaceutická spoločnosť, ktorá následnou výrobou liečiv zarobí miliardy. Cena patentovanej receptúry na každé jedno z týchto troch liečiv už teraz presahuje predajnú hodnotu 700 miliónov dolárov.

Stále viac investorov sa podieľa na týchto projektoch a pribúda aj kapitál potrebný na ich dokončenie.
Akonáhle bude nakumulovaná potrebná suma, budú investície do týchto projektov ukončené.  

Noví investori, ktorí nestihnú investovať napríklad do technológie vodíkového reaktora sa teda nebudú podieľať na ziskoch z prípadného opakovaného predaja franšízy, nebudú sa podieľať ani na výnosoch dosahovaných z predaja vyrobeného vodíka a ani na prípadnej výrobe vodíkových motorov, ostrovných kogeneračných jednotiek, ani  na poradenstve, ktoré súbežne s projektom reaktora prebieha v tomto holdingu.  

Rovnako to bude aj so všetkými ďalšími projektami.

V portfóliu Faby sa plánuje v priebehu 5 až 8 rokov 80 až 100 ďalších projektov, podobných týmto..

Dve najčastejšie otázky: 

Ako funguje vyplácanie renty - dividendy?
Príklad: Ak vlastní investor 1000 podielov materskej spoločnosti FABA, tak pri predaní (akvizícií) prvého projektu (napr. vodíkového reaktora) je vyplatená trojnásobná dividenda, teda minimálne 3000 USD, pri predaji druhého projektu (diagnostickej aplikácie),  je znovu vyplatených  3000 USD a pri predaji tretieho projektu (receptúry na liek alzheimera), znovu 3000 USD...
Ak sa predajú v tom istom roku 3 dokončené projekty, investor dostane vyplatenú rentu v celkovej výške 9000 USD.  
Vyšší počet podielov samozrejme poskytuje aj vyplácanie vyššej dividendy. Napríklad 5000 podielov znamená 15 000 USD dividendu. Tento princíp sa opakuje aj vo všetkých ďalších projektoch. 

Ako je možné profitovať jedinou investíciou na všetkých projektoch?
Umožňuje to sofistikovaný model podnikania s ktorým Faba prichádza. Investorom sa vypláca až 70 % zisku okamžite, zvyšných 30 % zisku tvorí reinvestíciu smerovanú do nových projektov.

Týmto spôsobom je zaistené trvalé financovanie nových projektov, bez potreby ďalších investícií od existujúcich investorov a zároveň aj finančná rezerva, stabilita FABY a likvidita podielov.

Možno vás bude zaujímať informácia, že tento 130 ročný venturecapitálový* (*vysvetlivky dole) investičný sektor, ktorým sa Faba inšpirovala, priviedol na globálny trh aj také významné vynálezy ako napríklad RÖNTGEN a aj spoločnosti, ktoré všetci poznáme, ako sú APPLE, Google, Facebook, KIWI,  český antivirový program AVAST a iné...  
Štatisticky sa medzi 100 projektami obyčajne nájde aj jeden taký, ktorý dokáže priniesť miliardové zisky. Nazýva sa UNICORN (jednorožec).  Takéto projekty využívajú milióny ľudí na všetkých kontinentoch. Ak by sa vo Fabe objavil UNICORN, tak v tom momente by podiely FABY chcel mať každý...

Taký projekt hľadáme.

Podiely spoločnosti FABA sú doživotné a dedičné. Hodnota podielov je na počiatočnej úrovni. Počet podielov si môže investor kedykoľvek navýšiť,  čiže dokúpiť ďalšie  a to  aj formou pravidelnej investície  (mesačné sporenie ) a tým zvyšovať svoj majetok, samozreme len dovtedy, kým sa nevypredajú. Podiely sú likvidné, majiteľ ich môže v prípade potreby predať. Predkupné právo má FABA.

Noví investori profitujú vždy len z projektov, ktoré sú ešte aktuálne v čase nákupu a aj z ďalších, ktoré v budúcnosti pribudnú.

Predpokladaná návratnosť investície je v strednodobom horizonte, to znamená 2 až 5 rokov, no je možná už aj v prvom roku.

Na záver zhrniem, že investície do podielov FABY sú výnimočné malou možnou investíciou, opakovanou dividendovou výnosnosťou a strednodobým* investičným horizontom. Je tu príležitosť širšie diverzifikovať a založiť si ďalšie zdroje príjmu, bez potreby sa o niečo starať.
Majiteľ podielov je tichým spoločníkom FABY a priebežne poberá zisky z každého predaja.

Žiadna príležitosť nepríde dvakrát, nenechajte si ju preto len tak rozplynúť medzi prstami a nastúpte včas do tohto rozbiehajúceho sa vlaku! 
Každé rozhodnutie začína prvým krokom. Váš prvý krok môže byť, že si pozriete prezentáciu, alebo ma skontaktujete, na 0905440638. Ak sa vám táto myšlienka pozdáva, pohovoríme si o tom podrobne. 
Pozrite si v kľude, na akých projektoch sa môžete podieľať a ako z nich dokážete profitovať. 

Kto som a prečo uvádzam tieto skutočnosti?

Mnohí ma poznáte, ak ste moji priatelia, obchodní partneri z podnikania, investičnej činnosti, či moji klienti z privátneho bankovníctva. 
Pre Vás ktorí ma ešte nepoznáte, si dovolím predstaviť sa:
Volám sa Vojtech Križan, som podnikateľ, poradca, manažér v spoločnosti FABA CAPITÁL a spolumajiteľ firmy Dolton s.r.o.

Okrem svojej podnikateľskej činnosti sa posledných 10 rokov intenzívne venujem financiám a investíciam. Veľa som študoval, prešiel som prakticky celým kapitálovým trhom a vypracoval  som sa až do úrovne privátneho bankovníctva v Rakúsku. Posledné 4 roky som poskytoval investičné poradenstvo podnikateľom a solventným klientom, prestížnej rakúskej privátnej banky so sídlom v LINZI.

Práve tieto kontakty ma doviedli k tejto novej európskej príležitosti, ktorej som sa rozhodol naplno venovať a ukončiť svoju kariéru v bankovom sektore. 
Chcem zmysluplne využiť svoje skúsenosti a podporiť myšlienku a cieľ tejto spoločnosti, ako investor a manažér. Stotožnil som sa s cieľmi Faby, páči sa mi, že podporuje také projekty, ktoré pomáhajú vyčistiť prírodu aj zlepšiť zdravie ľudí.

Faba umožňuje fyzickým i právnickým osobám, podieľať sa investične i aktívne, na špičkových a prospešných projektoch a samozrejme pri tom aj slušne zarobiť.

Dávam týmto spôsobom aj vám možnosť spoznať, posúdiť  a prípadne využiť  zaujímavú a  zmysluplnú  príležitosť, ktorá vám umožní  lepšie diverzifikovať a zhodnotiť vaše financie. Môžete si tu rýchlejšie a jednoduchšie vytvoriť ďalšie príjmy a to i formou tichého spoločníka. 

Myslím si, že aj ľudia na Slovensku si zaslúžia vidieť možnosti, aké tu ešte nikdy neboli a rozhodnúť sa, či chcú byť súčasťou niečoho, čo je prínosné aj pre investorov, aj pre životné prostredie, aj pre zdravie ľudí.
Keď spoznáte viac podrobností, rýchlo porozumiete,  v čom vám spoločníctvo môže byť užitočné a prečo som sa ja rozhodol pracovať v tejto spoločnosti.
Ešte upozorňujem, že toto nie je oficiálna stránka spoločnosti FABA CAPITÁL a informácie ktoré tu uvádzam sa môžu odlišovať od informácií uvedených na oficiálnej stránke.
Táto stránka slúži na stručné, jednoduché a zrozumiteľné predstavenie príležitosti.

Oficiálne informácie, podrobnosti o projektoch nájdete na www.fabacapital.com. Odpovede na otázky, osobnú konzultáciu a pozvánku na verejnú prezentáciu získate prostredníctvom e-mailu: píšte na dc.dolton@gmail.com,
alebo volajte:  +421 905440638
(Spolu môžeme dohodnúť aj pol hodinku online konzultácie zdarma v čase, keď vám to bude vyhovovať.
Ak nedvíham, mám jednanie. Zavolám vám späť po skončení.)

Bezplatná registrácia FABA CAPITÁL TU:  
Po registrácií vás budem osobne kontaktovať, poskytnem podporu  a prevediem vás všetkými náležitosťami.

 

Možno uvítate ešte pár užitočných finančných poznatkov navyše :

Ak držíte svoje úspory doma, či v bežnej banke, tak teraz zbystrite pozornosť ! 

Peniaze strácajú svoju hodnotu!  
Môže za to inflácia.
Niektorí ľudia si neuvedomujú, že dlhodobá priemerná inflácia je približne mínus 3 % ročne. (p.a.) 
Znamená to, že pokiaľ naše peniaze nepracujú minimálne s trojpercentným úročením, strácajú svoju hodnotu. Držať peniaze v banke s nízkym, aj keď garantovaným výnosom +/-1% p.a, znamená, mať ročnú stratu mínus 2 % !
Za desať rokov je to mínus 20 % a to ešte garantovane !!!  Presne takto "gazduje" mnoho Slovákov... 

Mnohí ľudia sporia, ale neinvestujú. Boja sa rizika, nevedia ako fungujú výkonné investičné nástroje, nemajú finančné znalosti, alebo sa o svoje financie proste nezaujímajú. Ďalší žijú "z ruky do úst", nemajú rezervu a odchádzajú do penzie s nijakými, alebo iba s malými úsporami a so žalostne mizerným dôchodkom a často aj so slzami v očiach, pretože už vedia, že ich čaká iba živorenie...

Receptom je: Neustále sa vzdelávať! Ukončením školy sme poňali iba zlomok múdrosti a o financiách toho spravidla vieme najmenej... Paradoxne, práve tie však potrebujeme najviac !

Veľkou chybou je - "neinvestovať"... hneď uvidíte prečo:

Za znásobenie investície môžu tieto tri základné elementy:

 PENIAZE x ČAS x ZLOŽENÝ ÚROK

Dobre je vedieť, že zvýšením ktoréhokoľvek z nich sa zvyšuje aj miera výnosu. Preto, ak si myslíte, že máte pred sebou dlhodobý investičný horizont* (desiatky rokov), konajte IHNEĎ, pretože:

* 100 € mesačne ...................  x 35 rokov =   42.000 € ....... to je šetrenie
*  100 € mesačne x   8 % úrok x 35 rokov = 215.635 €, ...... to je investovanie (lepšie akciové* fondy)
*  100 € mesačne x 12 % úrok x 35 rokov = 551.083 €  ....... to je už veľmi dobré investovanie (Bluechips*)
* 0,00 € mesačne x 100 % úrok x 35 rokov = 0,00...              Ak nič nedáte nič nemáte... a toto je hazard !

Možno ste svoj čas už prešvihli... no, nemali by toto vedieť hlavne Vaše deti ?  

Tieto príklady majú jednu vec spoločnú a tou je dlhodobý investičný horizont.
Rádovo desiatky rokov...

Avšak príležitosť FABA, ktorú vám tu predstavujem a ktorú môžete vidieť v prezentácií,  je výnimočná a jedinečná nielen svojou výnosnosťou, ale najmä krátkodobým až strednodobým investičným horizontom

Znamená to, že zaujímavé výnosy môžete dosiahnuť už aj v prvom, či druhom roku investovania.
Práve preto, tento sektor podnikania patrí do portfólia investora, ktorý chce lepšie diverzifikovať a byť ziskovým už v krátkom čase.

Pokiaľ ste starší, alebo nechcete čakať dve, či tri desaťročia na svoje zisky v  klasických investičných nástrojoch (fondoch), pozrite si prezentáciu a v kľude zvážte tieto nové možnosti Faby. 
Môže sa stať, že vám natrvalo vyriešia finančnú situáciu. Samozrejme nič nemusíte, iba môžete...

Nič netrvá večne a každá vlna úspechu, (ale i neúspechu), raz pominie. 

Tisícky podnikateľov doplatili na fakt, že všetko investovali do svojej firmy. Nebudovali si bokom rezervu, ani ďalší príjem a v kritickom čase, nemali záchranný kapitál.  

Každé EURO je možné počas aktívneho života pohodlne zhodnotiť na 70 až 100 násobok jeho hodnoty.
To dokážu dobré investície, zložený úrok a čas.
To je vážny dôvod, prečo v časoch, keď sa nám darí, nehýriť a nerozhadzovať, ale radšej investovať a diverzifikovať* !

A HLAVNE, NEPANIKÁRTE V ČASOCH KRÍZY !

Každá kríza je aj jedinečná príležitosť, ako zarobiť. V časoch krízy dochádza k obrovskému preskupeniu majetku od tých "ktorí nevedia" k tým "ktorí vedia". Neskúsení ľudia ľahko podliehajú panike, keď vidia, že klesá hodnota ich investícií. Predávajú svoje podiely v čase, keď je ich hodnota nízka a tak prichádzajú o majetok. 

História však preukázala, že každá kríza je iba prechodné obdobie k ďalšiemu rastu !

Pozrite si v grafe všetky svetové krízy, ich trvanie a následný vývoj investície.
Z grafu jednoznačne vyplýva, že vhodný čas na investovanie je nielen v krízach, ale vždy, keď máme peniaze.

Najviac totiž záleží iba na dobe trvania investície !!! 

Investovaním v čase poklesov je však samozrejme možné dosiahnuť ešte vyššie zhodnotenie.

Viete že:

 • Krízy prichádzajú pravidelne ?
 • Za posledných 40 rokov sa vyskytlo viac ako 6 veľkých kríz na akciových trhoch, z ktorých každá spôsobila na burzách cenných papierov priemerný pokles cien približne o 42 % ?
 • Priemerná doba trvania klesajúcich krízových období bola 9 mesiacov ?
 • Po krízach sa väčšinou pozorovali viacročné akciové BOOM , čiže expanzie a hodnoty investícií sa zdvojnásobili zo svojho minima dokonca už po jednom roku ?

Z toho všetkého vyplýva, že aj keby ste investovali pred jednou z najhorších šiestich kríz, stále by ste boli dnes jednoznačne v pluse. 

Aj táto kríza samozrejme prebehne a ako každá kríza zanechá stopy víťazov a porazených...

Pohľad na výsledky dlhodobých investícií ukazuje, že načasovanie investičných rozhodnutí ovplyvní investičný výsledok o menej ako 5 percent.

"Najlepší čas na investovanie je teda vtedy, keď máte peniaze. História ukazuje, že nie je dôležitý moment kedy s investíciou začnete, ale podstatná je jednoznačne dlhodobosť.“

"Zaujímam sa o svoju budúcnosť, lebo v nej hodlám stráviť zvyšok života"                                                        

                                                                                                             Charlie Chaplin

PS: Pokiaľ ste čítali knihy od Kiyosakiho, a poznáte jeho CASHFLOW kvadrant, tak vedzte, že kúpou investičných podielov sa zaradíte okamžite a priamo do jeho štvrtého kvadrantu, medzi investorov, aj bez veľkého kapitálu. 

Ak Vám dáva tento obsah zmysel, zdieľajte ho so svojími známymi. Prečo?
Lebo ak sa zvýši finančná gramotnosť a životná úroveň jednotlivcov, rozbehne sa tým aj ekonomika, zamestnanosť a hospodárstvo. Budeme sa mať lepšie a cítiť sa bezpečnejšie všetci, pretože ľudia nebudú nútení kradnúť, aby prežili...

Vysvetlivky:

Venture capitál je rizikovejší, avšak preukázateľne najvýkonnejší krátkodobý až strednodobý nástroj kapitálového trhu. Dokáže prinášať i desaťnásobky vstupnej investície, ale rovnako môže priniesť aj stratu. Riziká v tomto sektore sa znižujú diverzifikáciou a ďalšími účinnými mechanizmami. (Viac v časti "Riziko")

Princíp venture capitálového investovania je jednoduchý:  Existuje množstvo zaujímavých a užitočných vynálezov,  projektov, patentov a technológií, ktoré nikdy neboli realizované. Niektorí investori, či investičné spoločnosti tieto zaujímavé patenty a projekty cielene vyhľadávajú a s pomocou vlastného kapitálu, prípadne kapitálu od ďalších súkromných investorov, solventných ľudí, či  inštitúciií,  podporujú ich dokončenie a realizáciu. 
Dokončené diela potom odpredajú zvyčajne za mnohonásobok ich vstupnej hodnoty. Na zisku potom profitujú všetci tí, ktorí sa na realizovaných dielach finančne podieľali. 

História venture capitálu. Tento sektor funguje takmer 130 rokov. Asi prvá, historicky zaznamenaná venture capitálová investícia, je vynález röntgenovho prístroja v roku 1895. Banky ho odmietli financovať.
Jeho realizáciu však podporili kolegovia, nadšenci a priatelia vynálezcu. Po dvoch rokoch bol prístroj dokončený. Výroba a predaj röntgenovho prístroja im priniesla vysoký zisk. Vývoj a výroba týchto prístrojov pokračuje a stále prináša zisky, aj keď dnes už možno iným investorom.

Venture capitál a jeho potenciál. Pokiaľ sa medzi bežnými projektami vyskytne aj nápad, patent, či projekt s globálnym prínosom a využitím, ako sú napr APPLE, GOOGLE, FACEBOOK, UBER, či český AVAST, alebo liek na HIV, tak v takom prípade môžu byť zisky nevýčisliteľné ! 
Vysoká výnosnosť tohto sektoru je dôvodom, prečo venture kapitál vyhľadávajú solventní investori. Aj napriek vyššiemu riziku držia časť svojho kapitálu aj v tomto sektore.
(Všeobecne odporúčané, je držať v tomto sektore približne 10 až 20 % svojích investícií ).
Dôvodom je, že "keď sa zadarí" tak aj pomerne nízku investíciu pocíti investor veľmi výrazne.
Prístup k venturecapitálovým investíciam mali doposiaľ len veľmi solventní investori, pretože minimálna možná investícia napríklad v Amerike začínala na stovkách tisíc dolárov. 

Bluchipsové* investície, podľa Wikipédie, sú prvotriedne, "spoľahlivé" cenné papiere (najmä akcie); s ich kúpou sa spája menšie riziko. Konkrétne môže ísť buď o akcie podnikov s (dlhodobo) vysokým obratom a vysokou trhovou kapitalizáciou, alebo o akcie veľkých, miliardových, medzinárodne uznávaných koncernov.
(Napríklad TCC - Top Company Concept v privátnom bankovníctve, je spoplatnený, avšak značne spoľahlivý a výkonný nástroj profesionálnej správy majetku, pre dlhodobé investície, dosahujúci až dvojciferné zhodnotenie. Pre viac info ma prípadne môžete kontaktovať. Som autorom dokumentu TCC, ktorý ste si mnohí stahli z mojej poradenskej stránky. Aj keď už nepracujem v privátnej banke,  môžem Vám sprostredkovať investičné poradenstvo u mojích bývalých kolegov 0905440638)

Akcia je druh cenného papiera, s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti tak, ako to určuje Obchodný zákonník a stanovy akciovej spoločnosti.

Diverzifikácia* je najdôležitejšiejšie slovo múdreho investora. Znamená  rozloženie, rozprestrestrenie. V investíciach sa týmto výrazom označuje rozdelenie investovanej sumy do viacerých investičných nástrojov, čím sa úmerne znižuje riziko.
Ľudovo to znamená: "nikdy nemať všetky vajíčka v jednom košíku".
Pod pojmom "jeden košík" je možné chápať aj celé Slovensko. A viacerí vieme prečo... 
Diverzifikáciu je možné chápať aj vo vzťahu k príjmom. Vždy je dobré vytvoriť si niekoľko zdrojov, na sebe nezávislých príjmov.

Volatilita je kolísanie hodnoty investície. V investíciach priebežne dochádza k poklesom i nárastom ich hodnoty, v porovnaní s priemernou hodnotou investície v určitom časovom období. Cieľom investovania je zisk, to znamená nárast hodnoty. Ten väčšinou nestúpa rovnmerne, ale je závislý od mnohých okolností, napríklad od stavu ekonomiky, politickej situácie, výrokoch kľúčových politikov a investorov, burzových trendov, kríz a ďalších vplyvov a preto kolíše. V časoch krízy sa zvyčajne prejavuje pokles hodnoty mnohých investícií a po kríze zase ich nárast, pričom zvyčajne dochádza k prekročeniu hodnoty, ktorú investícia dosahovala pred krízou. Všeobecne a z dlhodobého hľadiska má väčšina investícií stúpajúcu hodnotu. 

p.a.  „per annum“, tento pojem je používaný v súvislosti s úrokovou sadzbou, pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“.

Úrok je príjem (dôchodok) plynúci z kapitálu, je základnou formou výnosu z kapitálu. Je to cena za získanie peňazí niekoho druhého, túto sumu musí zaplatiť dlžník veriteľovi.

Zložený úrok, je úrok pripísaný k investícií, ktorá sa navýši o hodnotu úroku. Ďalší úrok sa už počíta z tejto navýšenej investície a to sa neustále opakuje. Exponenciálne tým narastá hodnota investície. (S pribúdajúcim časom sa znásobuje). Najviac tu pracuje fenomén času. Albert Einstein ho nazval ďalším divom sveta.        

Investičný horizont* je obdobie, počas ktorého investor nebude potrebovať investované prostriedky, a počas ktorého budú peniaze investované v niektorom investičnom nástroji. Podľa dĺžky investičného horizontu sa vyberajú typy investičných nástrojov. Investičný horizont môže byť krátkodobý - do 1 roka, strednodobý - od 1 do 5 rokov, dlhodobý - od 5 rokov a viac.
Dĺžka investičného horizontu je jedným z kľúčových elementov, ktorý výrazne ovplyvňuje výšku zhodnotenia investície.

Riziko. Vždy a všade existuje riziko, že môžeme prísť o všetky peniaze. Finanční poradcovia sa toto často bránia otvorene povedať v strachu, že prídu o investora. Áno, pravda je taká, že môžeme kedykoľvek prísť o všetky peniaze. Je jedno, či ich máme vo vrecku, doma v trezore, v nehnuteľnostiach, v investíciach, alebo garantované v tej najlepšej banke. Vždy môžeme prísť o svoje peniaze. Taký je  fakt !!! ... 
Môže sa stať, že pozajtra do zeme narazí asteroid, a zničí všetko živé. Môže sa stať, že ľudstvo vymrie na covid 19, alebo na iný vírus, ktorý možno príde neskôr. Môže sa stať, že unikne rádioaktivita z jadrovej elektrárne a budeme sa musieť trvalo odsťahovať z územia Slovenska a zanechať tu nehnuteľnosti a celý svoj majetok podobne, ako v Černobyle ... Môže sa stať iná katastrofa s globálnym dopadom... Môže sa stať, že vás niekto prepadne, alebo narazíte na bandu podvodníkov... Čokoľvek sa môže stať... Táto možnosť tu vždy bola, je a bude. To je ten pesimistický pohľad. Vo väčšine prípadov sa však nič také nestane. Účinnou ochranou peňazí je ich rozloženie do viacerých investičných nástrojov a sektorov, čiže pestrá diverzifikácia.

Riziko venture capitálu - aj vo venture capitálovom sektore v tom najpesimistickejšom prípade môže investor prísť o peniaze.
Môže sa stať, že sa nepodarí uskutočniť žiadny z projektov. Úspešnosť tohto sektoru totiž vždy závisí od kvality projektov, a ich počtu. Pokiaľ všetko stojí len na jednom projekte, tak je riziko vysoké. Ak je však v portfóliu viacero projektov, úmerne sa znižuje riziko. Rovnako záleží aj na kvalite projektu a hodnote tímu, ktorý na ňom pracuje, prestíž, jeho perspektíva využiteľnosti, dopyt, dopad na ekológiu, zdravie, či výživu ľudí, či globálne rozšírenie...
V tom najoptimistickejšom scenári však investor môže získať už v priebehu krátkodobého až strednodobého investičného horizontu aj desaťnásobky svojej investície. Optimálna odporúčaná investícia do tohto sektoru je 10 až 20% celkového majetku. Aj to stačí na to, že keď sa zadarí, tak to investor výrazne pocíti. Pokiaľ by však o peniaze prišiel, nezruinuje ho to a neskončí tragicky. V tomto sektore často platí príslovie:  "RISK JE ZISK".

Ak chceme niečo získať, musíme preto niečo urobiť.

Zaujímajme sa, vzdelávajme, porovnávajme, diverzifikujme a investujme!
Tak ako voda po kvapkách naplní jazero, rovnako tak s malými peniazmi dokážeme vytvorť veľkú rezervu.
Aj malé, avšak nepretržité investície nám dokážu vytvoriť pozoruhodne veľký majetok.

FABA je príležitosť, aká tu ešte nebola. Dokáže prinášať viac ako trojnásobné zhodnotenie v horizonte 2 až 5 rokov. Oplatí sa spoznať ju a využiť, kým je ešte otvorená.
Bezplatná registrácia FABA CAPITÁL TU:  

(Po registrácií vás budem osobne kontaktovať, poskytnem podporu  a prevediem vás všetkými náležitosťami.)