Váš príjem z Rakúska

Ako poberať mesačnú rentu, vlastniť depozit v rakúskej privátnej banke, mať dvojciferný výnos, dobre zarobiť a nemať pritom žiadne povinnosti ani starosti ?

"Plán B" -  Podnikajte, nepodnikaním !
Profesionálna správa majetku to urobí za Vás.

Podnikám 27 rokov, volám sa Vojtech Križan a túto tému som zaradil do môjho webu, pretože sa po celý čas zaoberám aj problematikou pasívneho príjmu. Hľadal a našiel som nástroj, ktorý nielen podmienkami, ale aj elimináciou rizík a výsledkami,  predčí všetky bežné finančné nástroje s ktorými som sa doteraz u nás stretol. Myslím si však, že zrejme nie je v záujme "vyšších kruhov", aby bežní ľudia o takomto nástroji vedeli. Verte, že stojí za to, sa s ním zoznámiť.

Behom týždňa môžete byť prostredníctvom rakúskej banky spoluvlastníkom 32 takých silných spoločností, ako sú VISA, MASTER CARD, MC DONALDS, STARBUCKS, SAP, WALT DISNEY, LINDE, 3M, NIKE a všetkých na obrázku a podieľať sa na ziskoch každej jednej z nich, bez toho, aby ste museli investovať veľké peniaze. Čo Vám to môže priniesť, uvidíte.  Ak sa pozorne pozriete, zbadáte, že všetky spoločnosti sú silné a stabilné, väčšinu z nich poznáte a ich produkty používate.
Ich spoločné priemerné zhodnotenie za rok 2019 bolo  23,29 %.

Tieto Bluechipsové* spoločnosti sú združené do bankového nástroja nazvaného "TOP COMPANY CONCEPT"  ( TCC).
Zhodnocovať peniaze v ňom, je možné aj pravidelným investovaním (sporením) už od:

100 € mesačne, napríklad:  x 10 rokov = 21 337    DOBRE SI VŠIMNITE TIETO ČÍSLA !
                                                 x 20 rokov = 87 600    
                                                 x 30 rokov = 293 426 €  (Počítané pri priemernom zhodnotení 12 % p.a.)  

aj jednorazovým vkladom napr:  5 000 x 30 rokov = 142 666 €  (Počítané pri priemernom zhodnotení 12 % p.a.) 

 • PS1: Nijaká viazanosť, ani časové obmedzenie. Financie má človek v prípade potreby spravidla dostupné do 15 dní.

   

 •  
 •   A PREČO VLASTNE INVESTOVAŤ ?
  - Aby sme si rýchlejšie vytvorili značnú finančnú rezervu,
  - mali ju v prípade potreby vždy k dispozícií, 
  - aby sme z nej mohli čerpať výnos, teda mali ďalší pravidelný pasívny príjem - rentu,
  - neboli závislí len na svojej práci, či podnikaní,
  - mali v starobe slušný dôchodok, možno aj niekoľko krát vyšší, ako od štátu, čiže neživorili,
  - aby sme zaistili kapitál, pre budúcnosť svojích potomkov,
  - a podieľali sa na zikoch svetovej ekonomiky, ktorú sami podporujeme, svojími každodennými nákupmi.

 

Pokiaľ môžete investovať aspoň 100 € mesačne, alebo ak Vaše úspory jalovo ležia na účte banke, tak je pre Vás zoznámenie sa s konceptom TCC tou najlepšou investíciou, akú pre seba urobíte, pretože:

 ak držíte peniaze na bežnom,  alebo termínovanom účte v banke,  tak      5 000 € x 30 rokov =       6 418 €     (Pri   1 % p.a.),
 a ľahko si spočítate, že pri vyššom zhodnotení, (napr 12% p.a. ) môže byť  5 000 € x 30 rokov =   142 666 €     (Pri 12 % p.a.) 
Ročný výnos z takejto dosiahnutej sumy pri 12 % p.a.  je 17 120 €, čo už môže byť celkom vítané "prilepšenie" ... 
          

POZOR! Uvedené príklady sú ilustratívne, ak by sme sa pri výpočte držali doterajšieho priemeru, boli by výsledky vyššie, ale faktom je, že môžu byť kľudne aj nižšie! Prečo sú skutočné dosiahnuté výsledky také a ako sú eliminované riziká sa dozviete, ak budete chcieť.
V talóne sú ešte výkonnejšie nástroje než je tento, sú však určené veľmi solventnej skupine a informácie o nich iba osobne.

PS2: Nemusíte vidieť fakty a ani sa ďalej zaujímať ...  Záleží iba na Vás ! 

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si podrobnosti, pozrite si skutočné výkonnosti, porovnajte, overte si fakty, podmienky a v kľude  zvážte, či sa Vám oplatí podniknúť nejaké kroky týmto smerom.

 

Nič nemusíte. Veľká ekonomika bude rovnako fungovať s Vami, ako i bez Vás, tak ako doteraz.
Dôležité je, že ju sami podporujete, a podporovať vždy budete, každým jedným svojím nákupom.
Na jej ziskoch sa však podieľať naozaj nemusíte.

TCC môže vyriešiť Vašu rezervu, podstatne širšiu diverzifikáciu* a ďalší príjem, ktorý nebude závislý

na tom, či ešte pracujete, alebo podnikáte.

 

 • Dozviete sa, ako na Slovensku využiť seriózny rakúsky systém s dvojciferným zhodnotením, ktorý dokáže zdvojnásobiť Váš majetok aj za 5 až 9 rokov a už roky zaisťuje nadštandardné príjmy naších susedov.
 • Získate cenné poznatky z oblasti privátbankingu o tom, ako s malými peniazmi dosiahnuť veľké výsledky. Poznatky, ktoré potešia Vás, no zrejme nepotešia Vaších finančných poradcov.
 • Spoznáte rakúske, viacstupňové riešenie bezpečia financií, prostredníctvom osobných depozitov, 32 násobnej diverzifikácie* a profesionálnej správy majetku.
 • Nemusíte cestovať do Rakúska, ani vedieť nemecky.
 • Uvidíte nový, dostupný nástroj, ktorý je v Európe jedinečný a pravdepodobne predčí aj výhodné investície do nehnuteľností.
 • Pochopíte, prečo v krízach dochádza k preskupeniu majetku od tých ktorí "nevedia", k tým ktorí "vedia" a budete patriť k tým druhým.
 • Vaším výsledkom môže byť značná finančná rezerva a pravidelný mesačný príjem - aj pár tisícová renta.
 • Vaša investičná rezerva je od počiatku dostupná bez viazanosti, v prípade potreby z nej môžete čerpať potrebnú čiastku a samozrejme, je dedičná.
 • Online prístup na depozitný bankový účet a komunikácia s bankou v slovenskom jazyku je samozrejmosťou.

                                   Stiahnite si podrobné informácie o nás, o produkte TCC a o jeho výsledkoch.
                                                   (Akékoľvek dobré informácie sú Vám totiž nanič, pokiaľ o nich neviete.)

Nič netrvá večne a každá vlna úspechu raz pominie.
Tisícky podnikateľov doplatili na fakt, že všetko investovali do svojej firmy. Nebudovali si bokom rezervu, nezávislú na vlastnom podnikaní a v kritickom čase, nemali záchranný kapitál.  

Mnoho ľudí sporí, ale neinvestuje. Znamená to, že prichádzajú o peniaze. Sporením totiž ešte nikto nezbohatol.
Aj malé čiastky je možné dobre investovať, budovať rezervu, ktorá pracuje a znásobuje sa.
V časoch, keď sa darí potom nerozhadzovať, ale radšej investovať viac. 
Z každého jedného EURA je možné počas aktívneho života vyrobiť 70 až 100 násobok hodnoty. To dokážu dobré investície, zložený úrok a čas.

"DIVERZIFIKÁCIA" je najdôležitejšiejšie slovo v investíciach. Znamená to, nikdy nemať všetky vajíčka v jednom košíku.
Pod pojmom "jeden košík" je možné chápať aj celé Slovensko. A viacerí vieme prečo...

RENTA

je nezávislý stabilizačný príjem človeka, ktorý aj pri výkyvoch, krízach, nedostatku príležitostí, či práce a v zlých obdobiach môže vykryť jeho potreby. 

Môže znamenať aj Vašu finančnú nezávislosť a slobodu.

Renta zaistí, že Vaša rodina bude fungovať, i pokiaľ si zlomíte nohu a budete musieť musieť ležať, alebo aj keď budete časť života tráviť niekde v Karibiku...

Pre starších, znamená podstatne vyšší dôchodok.
Môže slušne zaistiť aj vaších potomkov.

Výšku Vašej možnej renty si ľahko vypočítate rentovou kalkulačkou, ktorú Vám prípadne odošleme E-mailom.
Už suma 10 000 € investovaná do priemerne výnosných nástrojov, napr. s 8 % zhodnotením, dokáže vyprodukovať každý mesiac 66 EUR ! (To je možno zaujímavá informácia pre tých, ktorí držia svoje úspory doma...)

TCC je vyššia kategória, v ktorej si človek, môže vybudovať vlastnú rezervu oveľa skôr a to pravidelnou, alebo aj jednorazovou investíciou. Investícia sa dynamicky zhodnocuje, pod dohľadom rakúskej profesionálnej správy majetku. 
Od počiatku je v prípade potreby k dispozícií, bez viazanosti a samozrejme s online prístupom.

Ako klient banky, sa stávate v TCC majiteľom a akcionárom spoločností, ktorých podiely máte nakúpené a vedené na svojom depozite. Banka Váš depozit spravuje a jej majetok je účtovne oddelený od Vášho depozitu, čo znamená, vyššiu bezpečnosť. Prostredníctvom PC máte o všetkých investíciach podrobný prehľad, vidíte online ich výkonnosť, tvorite si majetkovú rezervu a keď uznáte za vhodné, nastavíte si čerpanie výnosu - renty tak, aby ste základný kapitál nemíňali.

Pokiaľ svoju rezervu neminiete, zdedia ju Vaše deti.
V priebehu investície dochádza aj k poklesom hodnoty jednotlivých investičných podielov, napríklad v krízach , čo je aktívne využívané profesionálnou správou, za účelom znásobenia celkovej hodnoty. 
Svoje výnosy samozrejme musíte zdaniť podľa zákona.

Pre lepšiu rozloženosť majetku sú možné aj depozitné investície do fyzického zlata, už od 25 € mesačne. Zlato je možné držať na svojom depozite, strážené a poistené, alebo si ho nechať poslať domov, s certifikátmi rýdzosti.

"Zaujímam sa o svoju budúcnosť, lebo v nej hodlám stráviť zvyšok života"
                                                                                          Charlie Chaplin

 Svet je plný príležitostí o ktorých nevieme.

Vysvetlivky:
Bluchipsové* spoločnosti, podľa Wikipédie, sú prvotriedne, "spoľahlivé" cenné papiere (najmä akcie); s ich kúpou sa spája menšie riziko. Konkrétne môže ísť buď o akcie podnikov s (dlhodobo) vysokým obratom a vysokou trhovou kapitalizáciou, alebo o akcie veľkých, medzinárodne uznávaných koncernov.

Diverzifikácia* znamená rozloženie, rozprestrenie. V investíciach sa týmto výrazom označuje rozdelenie investovanej sumy do viacerých investičných nástrojov, čím sa úmerne znižuje riziko.
Diverzifikácia ľudovo: "Nikdy nemaj všetky vajíčka v jednom košíku". 

p.a. znamená „per annum“ a tento pojem je používaný v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“.

Úrok je príjem (dôchodok) plynúci z kapitálu, je základnou formou výnosu z kapitálu. Je to cena za získanie peňazí niekoho druhého, túto sumu musí zaplatiť dlžník veriteľovi.

Zložený úrok Je úrok pripísaný k investícií, ktorá sa navýši o hodnotu úroku. Ďalší úrok sa už počíta z tejto navýšenej investície a to sa neustále opakuje. Najviac tu pracuje fenomén času. Albert Einstein ho nazval ďalším divom sveta.           

Plán "B" - renta z Rakúska, odborné poradenstvo

Ponúkam aj možnosť spolupráce a participácie ambícióznym realitným maklérom, bývalým bankárom a finančníkom.
Vojtech Križan

(Kontakt nájdete v dokumente s podrobnosťami)