Priatelia včelári, včelárky!

Viacerí z vás ste ma kontaktovali s prosbou o tieto knihy, preto som poprosil o prevod autorského práva dcéru autora, Valeriánnu Križanovú, žijúcu v Kanade. S radosťou mi ho poskytla a vyjadrila sa, že bude veľmi rada, keď tieto diela poslúžia účelu, pre ktorý boli napísané a podľa nej, citujem:
"Sú zaujímavé aj pre obyčajného čitatela; ja sama som sa z nich mnoho dozvedela a to ani nie som včelárka"...

Takže, vďaka nej môžete znovu čerpať z poznatkov uverejnených v týchto knihách za ozaj symbolickú cenu. Som vnuk a menovec autora, to však nie je podstatné.

V knihách nájdete množstvo užitočných poznatkov zo života včiel, ich chovu, spracovania produktov, ako aj náradie, nástroje a techniky používané pri chove včiel. Sú tu uvedené aj podrobné poznatky z histórie vývoja úľov, spôsobov chovu, rôzne zásahy, ktoré sa viac alebo menej osvedčili, alebo i neosvedčili.

Obsah môže byť inšpiratívny a užitočný nielen včelárom, ale aj ľuďom, ktorí sa zaoberajú vývojom, chovateľstvom, pestovateľstvom plodín, experimentovaním, či domácim majstrovaním.

   Kliknutím na žlté tlačítko, si môžete vybrať ktorú knihu, alebo knihy chcete a o chvíľku
sú vaše.

O autorovi :

Vojtech Križan s manželkou Valériou

Vojtech Križan pozdvihol československé včelárstvo na európsku úroveň.
Prednášal na včelárskych sympóziach, písal a publikoval články do včelárskych časopisov a bol nositeľom viacerých vyznamenaní. Na jeho zlepšováky a technické riešenia sa chodili pozerať včelári z celého Československa. Známy bol aj v zahraničí, najmä vo Švajčiarsku. Osobne prednášal v Zurichu, čoho odozvou bola exkurzia švajčiarských včelárov do jeho bydliska.  (V tej dobe, to bolo niečo mimoriadne.)
Svoje poznatky zhrnul v dvoch knihách "Včelárska technika" a "1000 otázok a odpovedí zo včelárstva", ktorej vydania sa žiaľ už nedožil. Umrel na zlyhanie ľadvín len dva mesiace pred jej vydaním v roku 1975.

Vojtech Križan bol významný včelár, inovátor, učiteľ a riaditeľ základnej školy v Divinke.  Jeho veľkou oporou bola manželka Valéria. Celoživotným koníčkom, prácou i relaxom mu bolo včelárstvo, ktorému zasvätil svoj život a všetok voľný čas. Mal strojárske vzdelanie a technické myslenie. Vymyslel a realizoval množstvo nových riešení, rôznych prípravkov, pomôcok, strojov, aj náradia a popísal ich vo svojích knihách. Postavil veľký kočovný voz, kde uplatnil svoje vynálezy. 
Jeho kočovný voz je vystavený vo Včelárskom skanzene v Kráľovej pri Senci.

Čo obsahuje kniha 1000 otázok a odpovedí zo včelárstva ?

Na 270 stranách textu a 126 obrázkoch sú koncentrované otázky a zrozumiteľné odpovede týkajúce sa všetkých oblastí včelárstva. Obsah knihy je prehľadne rozdelený do trinástich kapitol, takže sa dá v knihe ceľkom ľahko orientovať. 

* Nájdete tu odpovede aj na také otázky, ktoré by vás možno nikdy nenapadli...

* Získate ďalšie poznatky, ktoré vám umožnia zdokonaliť, či skvalitniť svoje postupy a zvýšiť produkciu.

* Kniha popisuje i málo známe fakty o živote a vývoji včely aj o chove matiek a význame trúdov vo včelstve.

* Obsahuje hodnotné odpovede, ktoré vám môžu poskytnúť  iný uhol pohľadu, než ste mali doposiaľ.

* Využitím poznatkov zdokonalíte svoje postupy tak, že neskončia fiaskom, škodou, či nezdarom.

* Nezopakujete chyby, ktoré sú v knihách popísané a ktoré už urobili vaši predchodcovia.

* Budete vedieť odpovedať na otázky svojích kolegov a možno aj vymyslieť nové, netradičné riešenia.

* V knihe nájdu poučné odpovede aj ľudia, ktorí nie sú včelári.

             1000 otázok a odpovedí zo včelárstva
           Stiahnite si knihu v elektronickom formáte:

Včelárska technika
Aj túto knihu v elektronickom formáte PDF môžete mať o chvíľu vo svojom počítači. 

Čo nájedete v knihe Včelárska technika ?

Obsahuje 406 strán textu a 360 obrázkov. V knihe nájdete podrobne popísané a vyobrazené rôzne praktické poznatky, techniky a pomôcky používané včelármi u nás i v zahraničí. 

* Zobrazuje a popisuje aj zaujímavú históriu vývoja úľov a ich systémov ich konštrukcie a technické prevedenie a tiež prínosy či nezdary, ktoré rôzne pokusy priniesli.

* Obsahuje presné nákresy, rozmery a princípy jednotlivých typov úľov, ako aj výhody a nevýhody použitých prvkov.

* Nájdete tu návod na solárny vytápač vosku s automatickým otáčaním za slnkom v ktorom vnútorná teplota dosahuje až 140 stupňov Celsia, vďaka použitiu násobiča tepla.
Tento princíp je možné využiť aj na iné účely. (Napr. Trombeho stena na vykurovanie domu)

* Podrobne sú popísané včelárske náradia, pomôcky, potreby, techniky i materiály, spôsoby ich použitia a výroby. Obsahuje aj detailné technické parametre používaných materiálov a ich porovnanie v tabuľkách.

* Odhalí vám mnohé zabudnuté poznatky z histórie a poskytne inšpirácie, ktoré môžu kreatívnym ľuďom pomôcť vytvoriť nové riešenia s využitím dnešných materiálov a novej, vyspelejšej technlógie.

 

PREČO zdieľať túto stránku? 

  • Pretože príroda je zdevastovaná. Včely hynú. Bez včiel neprežijeme. Vďačíme im za všetko ovocie a zeleninu, ktoré máme.
  • Včelárstvo je veľmi záslužná a ušľachtilá činnosť. Vyžaduje však veľa vedomostí a úsilia. Odborné knihy vám poskytnú odpovede na mnohé otázky a pomôžu vyriešiť vaše problémy.
  • Vaše zdieľanie môže znamenať, že Vy, či vaše deti budú jesť jablká, alebo jahody, ktoré narástli len vďaka tomu, že na začiatku ich zrodu bola včela. A možno bude žiť práve vďaka včelárom a Vám, že zdieľate túto stránku...

Priatelia včelári,

Nie som odborník na včelárstvo a nevenujem sa mu.
Bol som prítomný pri práci môjho starého otca, ešte ako chlapec a videl som, čo dokázal vymyslieť, nakresliť a zhotoviť.

Som mu nesmierne vďačný za všetko, čo som sa pri ňom naučil a budem rád, keď jeho poznatky zaznamenané
v knihách nezapadnú do zabudnutia a budú aj ďalej užitočné vám, ktorí včelárite a ktorým sú určené.

PS: Pokiaľ ste s Vojtechom Križanom niekedy prišli do kontaktu, alebo máte o ňom nejaké informácie, spomienky, fotografie, príhody, poteší ma, keď mi o nich poviete, prepošlete, alebo napíšete.

ĎAKUJEM !

Vojtech Križan, vnuk a menovec autora.
www.dolton.sk, dc.dolton@gmail.com,
Tel: +421905440638

.