Priatelia včelári, včelárky!

Sprístupňujem vám knihy 1000 otázok a odpovedí zo včelárstva a Včelársku techniku v elektronickej forme len za symbolickú cenu. Obsahujú hodnotné poznatky, ktoré vám môžu pomôcť vylepšiť svoju produkciu a dať odpovede na mnohé otázky.

Viacerí z vás ste ma kontaktovali s prosbou o tieto knihy, preto som poprosil o prevod autorského práva dcéru autora, Valeriánnu Križanovú, žijúcu v Kanade. S radosťou mi ho poskytla a vyjadrila sa, že bude veľmi rada, keď tieto diela poslúžia účelu pre ktorý boli napísané a podľa nej, citujem: "sú zaujímavé aj pre obyčajného čitatela; ja sama som sa z nich mnoho dozvedela a to ani nie som včelárka". Takže, vďaka nej môžete znovu čerpať z poznatkov uverejnených v týchto knihách. Som vnuk a menovec autora, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, čo v knihách nájdete. 

V knihách nájdete množstvo užitočných poznatkov zo života včiel, ich chovu, spracovania produktov, ako aj náradie, nástroje a techniky používané pri chove včiel. Sú tu uvedené aj podrobné poznatky z histórie vývoja úľov, spôsoby chovu, rôzne zásahy, ktoré sa viac, alebo menej osvedčili, alebo i neosvedčili, ako i údaje, ktoré môžu byť inšpiratívne a užitočné nielen včelárom, ale aj ľuďom, ktorí sa zaoberajú vývojom, chovateľstvom, pestovateľstvom plodín, experimentovaním, či domácim majstrovaním.

   Obidve knihy si môžete stiahnúť kliknutím na žlté tlačítko a o minútu sú vaše.

O autorovi :

Vojtech Križan s manželkou Valériou

Vojtech Križan pozdvihol československé včelárstvo na európsku úroveň.
Prednášal na včelárskych sympóziach, písal a publikoval články do odborných časopisov a bol nositeľom viacerých vyznamenaní. Na jeho zlepšováky a technické riešenia sa chodili pozerať včelári z celého Československa. Známy bol aj v zahraničí, najmä vo Švajčiarsku. Osobne prednášal v Zurichu, čoho odozvou bola exkurzia švajčiarských včelárov do jeho bydliska.  (V tej dobe, to bolo niečo mimoriadne.)
Svoje poznatky zhrnul v dvoch knihách "Včelárska technika" a "1000 otázok a odpovedí zo včelárstva", ktorej vydania sa žiaľ už nedožil. Umrel na zlyhanie ľadvín len dva mesiace pred jej vydaním v roku 1975.

Vojtech Križan bol významný včelár, inovátor, učiteľ a riaditeľ základnej školy v Divinke.  Jeho veľkou oporou bola manželka Valéria. Celoživotným koníčkom, prácou i relaxom mu bolo včelárstvo, ktorému zasvätil svoj život a všetok voľný čas. Mal strojárske vzdelanie a technické myslenie. Vymyslel a realizoval množstvo nových riešení, rôznych prípravkov, pomôcok, strojov, aj náradia. Postavil veľký kočovný voz, kde uplatnil svoje vynálezy. Tento kočovný voz je vystavený vo Včelárskom skanzene v Kráľovej pri Senci.

Čo obsahuje kniha 1000 otázok a odpovedí zo včelárstva ?

Na 270 stranách textu a 126 obrázkoch sú koncentrované otázky a zrozumiteľné odpovede týkajúce sa všetkých oblastí včelárstva. Obsah knihy je prehľadne rozdelený do trinástich kapitol, takže sa dá v knihe ceľkom ľahko orientovať. 

* Nájdete tu odpovede aj na také otázky, ktoré by vás možno nikdy nenapadli...

* Získate ďalšie poznatky, ktoré vám umožnia zdokonaliť, či skvalitniť svoje postupy a zvýšiť produkciu.

* Kniha popisuje i málo známe fakty o živote a vývoji včely aj o chove matiek a význame trúdov vo včelstve.

* Obsahuje hodnotné odpovede, ktoré vám môžu poskytnúť iný uhol pohľadu na to, čo robíte.

* Využitím poznatkov zdokonalíte svoje postupy tak, že neskončia fiaskom, škodou, či nezdarom, takže ušetríte.

* Nezopakujete chyby, ktoré sú v knihách popísané a ktoré už urobili vaši predchodcovia.

* Budete vedieť odpovedať na otázky svojích kolegov a možno aj vymyslieť nové, netradičné riešenia.

* V knihe nájdu poučné odpovede aj bežní ľudia, ktorí nie sú včelári.

 1000 otázok a odpovedí zo včelárstva
- Knihu v elektronickom formáte PDF môžete mať už o minútu vo svojom počítači.
- Môžete si ju aj vytlačiť pre osobnú potrebu celú, alebo len tie časti, ktoré vás najviac zaujímajú.

     AKČNÁ CENA - len tu a teraz !

Včelárska technika
Aj túto knihu v elektronickom formáte PDF môžete mať o chvíľu vo svojom počítači. 

Čo nájedete v knihe Včelárska technika ?

Obsahuje 406 strán textu a 360 obrázkov. V knihe nájdete podrobne popísané a vyobrazené teoretické i praktické poznatky, techniky a pomôcky používané včelármi u nás i v zahraničí. 

* Zobrazuje a popisuje zaujímavú históriu vývoja úľov a ich systémov a tiež prínosy či nezdary, ktoré rôzne zásahy priniesli.

* Obsahuje presné nákresy, rozmery a princípy jednotlivých typov úľov, ako aj výhody a nevýhody použitých prvkov.

* Nájdete tu návod na solárny vytápač vosku s automatickým otáčaním za slnkom v ktorom vnútorná teplota dosahuje až 140 stupňov Celsia.

* Podrobne popísané včelárske náradie pomôcky, potreby, techniky i materiály, spôsoby ich použitia a výroby. Obsahuje aj detailné technické parametre používaných materiálov a ich porovnanie v tabuľkách.

* Odhalí vám mnohé zabudnuté poznatky z histórie a poskytne inšpirácie, ktoré môžu kreatívnym ľuďom pomôcť vytvoriť nové riešenia s využitím dnešných materiálov a novej, vyspelejšej technlógie.

 

PREČO zdieľať túto stránku? 

  • Pretože príroda je zdevastovaná. Včely hynú. Bez včiel neprežijeme. Vďačíme im za všetko ovocie a zeleninu, ktoré máme.
  • Včelárstvo je veľmi záslužná a ušľachtilá činnosť. Vyžaduje však veľa vedomostí a úsilia. Odborné knihy vám poskytnú odpovede na mnohé otázky a pomôžu vyriešiť vaše problémy.
  • Vaše zdieľanie môže znamenať, že Vy, či vaše deti budú jesť jablká, alebo jahody, ktoré narástli len vďaka tomu, že na začiatku ich zrodu bola včela. A možno bude žiť práve vďaka včelárom a Vám, že zdieľate túto stránku...

Zakúpením kníh čiastočne podporíte zverejnenie ďalšieho, doteraz nepublikovaného diela autora, ktoré ostalo len v štádiu rukopisu.  Cena kníh je symbolická a rozhodne nevystihuje hodnotu poznatkov, ktoré obsahujú.  Dve tretiny ceny tvoria náklady na facebookovú reklamu + DPH. 
Akonáhle predaj kníh nepokryje náklady na reklamu, ich predaj budem musieť ukončiť.
(Traja ľudia si myslia,  že na tom zarábam neskutočné peniaze a napísali mi sprostý komentár...
Preto tento dodatok. Väčšina z vás mi však poďakovala, tak som rád, že to má zmysel. )

Ako bonus a poďakovanie za vašu ušľachtilú prácu vám poskytnem tiež:

  • Občasné tipy na zaujímavé náradie a pomôcky, ktoré by vám mohli byť tiež užitočné.
  • Ročný prístup do platenej členskej sekcie DOLTON - hobby centrum zdarma, ktorú pripravujem

Členská sekcia DOLTON - hobby centrum, vzniká popri existujúcej rovnomennej predajni DOLTON - elektro, náradie a materiály. Bude obsahovať zaujímavé nápady, návody, postupy, obrázky, špeciálne náradie, prípravky a inšpirácie pre domácnosť, chalupu, chatu, dielňu i záhradu. Je pripravovaná pre tvorivých a kreatívnych ľudí, domácich technikov, majstrov, modelárov, elektrotechnikov a kutilov. Nemusíte, ale môžete využiť aj tieto poznatky.
Prístup k nej získate dátumom jej spustenia, v 1. polroku 2021.

Pokiaľ chcete, môžete sa prihlásiť aj do našej facebookovej skupiny "Chalupa, domáca dielňa, záhrada".  Nájdete tu zaujímavé a inšpiratívne príspevky, ktoré využijete vo svojej praxi. Navyše tu môžete aj zdieľať, propagovať, či ponúkať svoje produkty, výrobky, či nápady. 

Priatelia včelári,

Nie som odborník na včelárstvo a nevenujem sa mu.
Bol som prítomný pri práci môjho starého otca, ešte ako chlapec a videl som čo dokázal vymyslieť, nakresliť a zhotoviť.

Som mu nesmierne vďačný za všetko, čo som sa pri ňom naučil, a budem rád, keď tieto poznatky nezapadnú do zabudnutia a budú aj ďalej užitočné vám, ktorí včelárite, ktorí ste ho poznali a aj tým ktorí nastúpia po nás...

PS: Pokiaľ ste s Vojtechom Križanom niekedy prišli do kontaktu, alebo máte o ňom nejaké informácie, spomienky, fotografie, príhody, poteší ma, keď mi o nich poviete, prepošlete, alebo napíšete. ĎAKUJEM !

Vojtech Križan, vnuk a menovec autora.
www.dolton.sk, dc.dolton@gmail.com,
Tel: +421905440638

.