Poštovné poplatky, platby a doprava

I. Poštovné poplatky:

Objednávky do 100 € = poštovné a balné 5,80 € s DPH
Objednávky nad 100 € = ZDARMA!
Tieto podmienky platia pre dopravu na území SR.

II. Platby:

 Objednávku je možné uhradiť:
·     na účet dodávateľa bankovým prevodom vopred 
·     dobierkou na pošte,
·     dobierkou do rúk kuriéra,
·     pomocou platobného portálu GoPay, prostredníctvom Internet bankingu alebo platobnými kartami.

III. Doprava:

Doprava tovaru je zabezpečená slovenskou poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou DPD. Kuriér vás vždy kontaktuje pred doručením tovaru a dohodne čas a miesto dodania v prípade, že sa v tom čase nenachádzate na mieste dodania vyplnenom v objednávke.

Ostatné informácie:

Objednávku z webovej stránky môžete uskutočniť aj telefonicky na čísle 0905 440638 alebo mailom na dc.dolton@gmail.com

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a.    platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
b.    platba vopred bankovým prevodom,
c.    platba prostredníctvom platobného terminálu  (platobnou kartou),
d.    platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), 
e.    na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
f.     platba na faktúru so splatnosťou (len pri osobitnej dohode),
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
Dolton si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania
Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
·         osobný odber
·         zasielanie prepravnou službou
·         zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu
Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Dolton nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. 
 
2. Ostatné podmienky
V prípade osobného vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže Dolton alebo jeho zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Dolton, alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. 
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom Predávajúcemu, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.