Vojto Križan

Dobrý deň, ak chcete podrobnejšie informácie, kontaktujte ma.

Netvrdím, že práve pre Vás mám konkrétne riešenie, lebo nepoznám Vašu finančnú situáciu.
V prvom rade rátajte s tým, že Vám nebudem nič predávať a do ničoho Vás lákať. Na mojom webe v časti "Plán B" stručne ukazujem, ako fungujú možnosti lepšieho zhodnotenia financií a možnosti čerpania pasívneho príjmu aj z Rakúska, ktorými sa už roky zaoberám.

Hľadal a našiel som také riešenie, ktoré elimináciou rizika a výsledkami predčí všetko, s čím som sa na Slovensku doteraz stretol.  Pokiaľ Vám to bude dávať zmysel, dohodneme si konzultačný rozhovor a pohovoríme si podrobnejšie o tom, čo Vás bude najviac zaujímať. Potom si budete môcť sami zvážiť, či to bude mať pre Vás zmysel.

Kto vlastne som, že sa odvažujem radiť Vám?

Volám sa Vojtech Križan a mám splnomocnenie rakúskej banky poskytovať tieto informácie.

Som obyčajný človek, ktorý sa snaží žiť a tvoriť na tejto planéte, a tiež občas pomáhať ľuďom, v rámci svojích možností.

Zároveň som aj podnikateľ a majiteľ firmy DOLTON – zabezpečovacie a kamerové systémy,

spolumajiteľ firmy DOLTON s.r.o, ktorá prevádzkuje predajňu elektro, náradie a materiály

a investičný poradca – viazaný investičný agent rakúskej investičnej depozitnej banky Partner Bank AG,  Linz.

V obchodnej oblasti podnikám od roku 1992.

Som tiež autorom stránky www.dolton.sk , stránky www.renta.at,
dokumentu"Užitočné tipy pre Vašu bezpečnú domácnosť a firmu"
dokumentu "Renta, Váš príjem z Rakúska" dokumentu TCC - Top Company Concept
Stránky "Plán B" 
a som registrovaný v podregistri poradcov Národnej banky Slovenska.

Mám lesnícke a elektrotechnické vzdelanie a mojím celoživotným koníčkom i prácou je technika a elektrotechnika. 

.........................................................................

Od roku 2012 podnikám aj v oblasti financií a investícií. 
Dôvodom bola moja túžba, jednak zachovať a zhodnotiť financie, pretože infláciou neustále strácajú hodnotu a tiež vytvoriť ďalší nezávislý pasívny príjem.  Finanční poradcovia, ktorých som v minulosti využíval, mi žiaľ nepriniesli valné výsledky, zato vtedajšie moje nedostatky vo finančnom vzdelaní umožnili istým skupinám a inštitúciam, pod zámienkou garancie, získavať výhodne moje peniaze... Vnímam, že toto sa pod tlakom tisícok finančných poradcov a telefonistov neustále deje aj iným ľuďom v mojom okolí.

Aj to je dôvod, prečo som sa začal zaujímať o možnosti, ktoré fungujú vo vyspelejších ekonomikách a intenzívnejšie sa vzdelávať aj v tomto obore.
Výsledkom je, že dnes  poznám spôsoby, ako investovať lepšie, ako využívať profesionálnu správu majetku, nemrhať vlastným časom a nenechať sa "dobehnúť" nekalými praktikami. 

Vlastnou iniciatívou a vzdelávaním som sa vypracoval do stavu, v ktorom som sa stal zaujímavým pre rakúsku investičnú banku, takže dnes mám oprávnenie pre ňu poskytovať odborné investičné poradenstvo, a aj na Slovensku zakladať klientom depozitné účty, rovnako, ako niekoľko mojích kolegov.

Privádzame ľudí k lukratívnym investičným možnostiam v Rakúsku, aké na Slovensku neboli. Využívam ich ja, moja rodina, viacerí moji priatelia a ďalší ľudia, ktorí sa s nimi stotožnili. Prinášajú veľmi slušný profit,  a samozrejme neskrývam, že za ich sprostredkovanie prijímam províziu, nakoľko to vyžaduje môj čas, vedomosti a následnú starostlivosť o každého môjho klienta.

Pomáhame ľuďom, ktorí majú záujem, využívať lepšie investičné možnosti, aj poberať rentu.

Pokiaľ bude riešenie, ktoré sa pohybuje väčšinou v dvojciferných číslach aj pre Vás zaujímavé, rád Vám ho pomôžem uviesť do praxe. Možno Vás bude zaujímať, že nepotrebujete vycestovať do Rakúska, depozitné účty je možné založiť online. Stiahnite si dokument TCC a nájdete v ňom viac podrobností.

Kontaktujte ma na tel: 0905 440638,
(Ak ma zastihnete počas práve prebiehajúceho jednania, telefón nedvíham, no zavolám naspäť, po ukončení jednania).
Vaše požiadavky môžete poslať aj na E-mail: dc.dolton@gmail.com

Možno bude pre Vás zaujímavý aj fakt, že na otvorenie depozitu a zahájenie investície nie je potrebné fyzické stretnutie. Pre riziká spojené s Corona vírusom umožnila banka aj klientom na Slovensku online pripojenie a realizovanie všetkých náležitostí a poradenstva, prostredníctvom internetu. Ako poradcovia banky na Slovensku sme pripravení Vás pri tom sprevádzať, aby ste bezproblémovo zvládli prejsť týmto úkonom.  

S úctou, Vojtech Križan.