Nech vaše peniaze pracujú
ZA VÁS...

"Pokiaľ nenájdete spôsob ako zarábať aj keď spíte, budete musieť pracovať po celý život"   (Warren Buffet)

FABA  CAPITAL LTD

Vytvorte si ĎALŠÍ, TRVALÝ PRÍJEM.
 (Podnikajte, nepodnikaním !)

Aj to najlepšie zamestnanie, nápad, či podnikanie sa môže skončiť fiaskom. (Konkurencia, zdravie, zákony, krízy, živly...)  To je dôvod prečo myslieť na "zadné vrátka" a vytvoriť si nezávislý zdroj príjmov.

Pre koho je FABA príležitosť vhodná?
Občan EÚ, ktorý dovŕšil 18 rokov, alebo podnikateľ, ktorý má k dispozícií  1000 až 500 000 €.

Čo vám Faba môže priniesť?
Ponúka príležitosť i jediným finančným vstupom podporiť dokončenie a trvalo profitovať na 100 a viac takých projektoch, ako je projekt vodíkového reaktora 4. generácie, na ktorom 9 rokov pracuje tím odborníkov z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave s predajnou hodnotou 350 miliónov €, ďalej lieku na Alzheimerovu chorobu od tímu vedcov špecializovanej univerzitneej kliniky v Prahe - Motole, v predajnej hodnote 750 miliónov a ďalších.

1. Možnosť opakovaného zhodnotenia, vo výške 3 násobku až 7 násobku vstupnej platby z každého jedného konkrétneho projektu a dokončeného diela, bez vášho úsilia.
2. Možnosť sekundárneho zisku rastom hodnoty podielov.
3. Možnosť atraktívneho zárobku, pri sprostredkovaní strategických projektov a investorov, vo funkcií obchodného partnera spoločnosti.

Aké sú riziká?
Riziká sú rovnaké ako všade, kde vám o nich radšej nepovedia.  V tom najhoršom prípade môžete prísť o vložené peniaze. Aj to sa môže stať ! Napríklad, ak by Zem trafil asteroid a zanikol by na nej život...
V tom optimistickejšom scenári však môžete získať už v priebehu nasledujúceho roku 3 až 7 násobok z vašej  platby a to opakovane z každého úspešne realizovaného diela o ktorom sa teraz dozviete. To je dôvod, prečo vzdelaní investori majú časť svojích investícií práve vo venturekapitálovom sektore. Podrobnosti o tom, ako sú eliminované riziká v tomto prípade, sa samozrejme tiež dozviete, ak vás táto príležitosť bude vážnejšie zaujímať.

HLAVNÁ MYŠLIENKA A PRINCÍP "POLOPATE" (Stručný popis)

1. Existuje množstvo úžasných vynálezov, patentov, výborných nápadov či projektov, ktoré by mohli byť veľmi úspešné. Zvyčajne však nedôjde k ich realizácií, pretože ich autori na to nemajú dosť prostriedkov. 

2. Spoločnosť FABA vyhľadáva významné a potencionálne výnosné projekty, zamerané na zlepšenie ekológie a zdravia ľudí a pomáha ich uskutočniť. 
Prednostne  podporuje slovenských a českých vedcov, atómových fyzikov, lekárov, majiteľov patentov a podnikateľov.
Faba získava financie od súkromných i verejných inštitúcií, osôb, podnikateľov, z dotácií, štátnej podpory, z eurofondov a ďalších zdrojov. 

3. Každý projekt a vybrané dielo tvorí samostatná spoločnosť (holding) a s ňou aj tím ľudí, ktorý pomáha toto dielo finalizovať do štádia, kedy sa môže uviesť do výroby. To znamená, že je vyrobený funkčný prototyp, k nemu projektová dokumentácia, uskutočnia sa všetky potrebné skúšky, certifikáty, homologizácie a produkt je nachystaný na uvedenie do výroby, čiže je na predaj.

4. V tomto štádiu sa hotové dielo predáva záujemcom, väčšinou strategickým výrobcom, veľkým firmám, či spoločnostiam za cenu, ktorá sa zvyčajne pohybuje v desaťnásobku vstupných nákladov.  Vyberajú sa len výnimočné riešenia a ich cena často predstavuje desiatky až stovky miliónov €.

5. Na výsledku participujú spoločne všetci, ktorí sa na týchto projektoch ako partneri zúčastnili. Každý podieľnik poberá alikôtny profit zo všetkých diel v portfóliu, ktoré sú v čase jeho investície aktuálne a aj z tých ďalších, ktoré v budúcnosti pribudnú. Aj vy sa na týchto ziskoch môžete podieľať.

PODROBNOSTI A PODMIENKY

Spoločnosť FABA CAPITAL LTD je holdingová spoločnosť, registrovaná v obchodnom registri v Londýne.
Bola založená skupinou skúsených ľudí z rôznych oborových segmentov, ktorých záujmom je podporovať rast projektov a tímov ľudí s celosvetovou ambíciou pozitívne ovplyvniť svet. Cieľom FABA CAPITAL LTD je stať sa najväčšou venture kapitálovou spoločnosťou pre Európu, ktorá podporuje revolučné projekty s pozitívnym dopadom na naše okolie.
(Zdroj: Memorandum Faba capitál LTD, www.fabacapital.com)

Konkrétni záujemci o participáciu, za svoje prostriedky  získavajú podiely spoločnosti FABA, čím sa stávajú partnermi materskej spoločnosti FABA CAPITAL LTD, čiže participujú  na všetkých vybraných projektoch a vzniknutých dcérskych spoločnostiach (jednotlivých holdingoch) a samozrejme aj na výsledkoch z predaja dokončených diel.

Okrem toho môže profit plynúť aj z predaja výrobkov, predaja frančíz, služieb, odborného poradenstva a pod.

Dobrou správou je, že partnerom sa môže stať ktokoľvek od 18 rokov, pokiaľ má voľné prostriedky v minimálnej výške 1000 €. (Pre porovnanie: Podobné venturekapitálové spoločnosti v Amerike v Anglicku, či v Nemecku, majú minimálnu vstupnú investíciu niekoľko 100 000 €, takže sú bežným ľuďom nedostupné).

Pri katastrofickom scenári je možné trojnásobné zhodnotenie v horizonte 2 až 8 rokov a pri optimistickom scenári to môže byť  5 až 11 násobok vstupnej platby avšak opakovane z každého vydareného projektu. Opakovaný profit  umožňuje nový koncept, ktorý Faba prijala vďaka spôsobu, výberu, správy a tranžového financovania všetkých projektov s ktorým Faba prichádza.

Pri výbere konkrétnych projektov do portfólia Faby, je kľúčová celková analýza, audit, životaschopnosť projektu a  fungujúci prototyp. Ak posudzovaný projekt prejde vstupným sitom, je následne vytvorená samostatná spoločnosť (holding, čiže spoločný projekt), pre každé jednotlivé dielo, na ktorom sa konkrétnym dohodnutým percentuálnym podielom účastnia na jednej strane samotní autori projektu a na strane druhej spoločnosť FABA so svojími podieľnikmi.
Práve tým je zabezpečené, že autori projektu majú maximálny záujem projekt úspešne dokončiť, pretože na ňom rovnako participujú.

Že sa Faba nehrá s "fazuľkami", dokazujú konkrétne príklady diel, práve prebiehajúcich :

Značne zaujímavým a celosvetovo významným je práve dokončovaný projekt NAPOLEON HR-4F, ktorý predstavuje prototyp generátora na výrobu vodíka štvrtej generácie, na ktorom 9 rokov pracuje tím vedcov z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave. Toto dielo doteraz stálo 27 miliónov EUR.  V sume je zahrnutá 4,25 miliónová dotácia z eurofondov, finančné podiely samotných výskumníkov, ktorí na ňom pracujú a zvyšok (cca 3,5 milióna) sa získava ďalej zo súkromného sektoru. Odhaduje sa, že slovenskí vedci majú až 7 ročný náskok pred svetom v tejto technológií  vďaka novým vynálezom a patentom.
(Zdroj: Prezentácia Faba - Napoleon HR-4F)

Vieme, že vodík je ekologické palivo budúcnosti, sú a budú ním poháňané autá, autobusy, vlaky, lode, lietadlá, domácnosti aj elektrárne. Pozrite si krátke video, ako by mohli vyzerať vodíkové lietadlá budúcnosti. (Zapnite si zvuk, kliknutím na ikonku reproduktoru pod videom a na svojom PC). (Zdroj: TV JOJ)

ZDROJ TV JOJ: Spektrum Jána Mečiara

Auditom odhadovaná hodnota projektu vodíkového reaktora je 350 miliónov €. Záujem o kúpu tejto technológie majú  globálne miliardové spoločnosti, ako Siemens a Rosatom, ktoré sa aktívne podieľali aj na stavbách atómových reaktorov, v Číne, v Európe, v Amerike , či v Ázií. 

Do ukončenia projektu reaktora chýbajú už len záverečné testy, čo je otázkou možno niekoľkých  mesiacov s nákladmi ešte vo výške 3,5 milióna EUR. Je pravdepodobné, že tento kapitál sa môže zhromaždiť od podieľnikov už vo veľmi krátkej dobe a následne bude tento projekt pre nových investorov uzavretý. (Zdroj: Prezentácia FABA CAPITÁL LTD)

Vieme, že od roku 2022  sa budú odstavovať neekologické atómové reaktory vo viacerých štátoch Európskej únie a ich náhradou môžu byť práve vodíkové. Tie vodíkové teda čaká veľká budúcnosť. (Zdroj: Wikipédia)
Už samotný projekt reaktora poskytne podieľnikom slušný profit, pretože rozdiel medzi nákladmi a predajnou cenou tohto projektu je už teraz značný a to ešte nemusí byť konečná cena...

Okrem reaktora sú rozpracované súbežne aj ďalšie projekty.

Významný je testovací prístroj a aplikácia na včasnú diagnózu Alzhaimerovej choroby, ktorou v súčasnosti trpí až 36 % svetovej populácie. (Zdroj: https://www.alzheimers.net/resources/alzheimers-statistics). Aplikácia sa bude dať stiahnuť do mobilu za poplatok a umožní každému, kto si ju stiahne urobiť  test sebe a rodine, na túto hrozivú chorobu, či a prípadne kedy človeku hrozí a zároveň poradí, aké kroky a postup má človek postúpiť, aby oddialil, zmiernil, či včas eliminoval vážne následky tejto choroby.
Aplikácia má hodnotu 100 milónov dolárov, záujem o kúpu tejto technológie má  nemecká  spoločnosť. Deutsche telekom.

Nasleduje receptúra a technológia na výrobu lieku na Alzheimera, ktorá sa nachádza už v štádiu testovania na ľuďoch. Na výskume a testovaní tohto liečiva pracuje tím špičkových vedcov a lekárov pražskej fakultnej nemocnice v Prahe -Motole.
O liek javí značný záujem rakúska farmaceutická spoločnosť, ktorej spolumajiteľ Dr. Windisch, sa na tomto projekte aj osobne podieľa. Hodnota patentovaného receptu a tejto technológie je odhadnutá na sumu 750 miliónov €.  Konečný zisk spoločnosti, ktorá tento liek bude nakoniec distribuovať či predávať sa však veľmi pravdepodobne bude pohybovať v miliardách.

Ďalej je pripravený projekt výrobnej linky na výrobu nehorľavej farby, stavba ktorej sa bude realizovať. Aplikácia farby spôsobí odolnosť natretých predmetov proti požiaru, nasleduje projekt na výrobu zdravého  "mäsa" z hlivy ústricovej a ďalšie... Nie je účelom ich tu teraz všetky podrobne popisovať.
Faba má ambíciu v priebehu 8 rokov uskutočniť  viac ako 110 podobných projektov. Veľmi zaujímavé a dôležité pre podieľnika je, že jedinou platbou sa dokáže podieľať na každom jednom z týchto projekto, aj na tých ktoré v priebehu 8 rokov ešte pribudnú.
Podobná možnosť na trhu zatiaľ nebola. Všetky konkrétne info sa môžete dozvedieť.

Záujemci môžu profitovať tromi spôsobmi:

  • Pasívne - ako účastník, ktorý sa stáva podieľnikom zo zisku na všetkých projektoch, (to znamená aj na budúcich) a príde si tak na zhodnotenie, podľa horšieho scenára, na 3 - násobok a podľa lepšieho na 5 až 11 násobok hodnoty vkladu a to opakovane pri každom úspešnom realizovaní ďalšieho a ďalšieho diela, čo sú skutočne veľmi zaujímavé čísla...
  • Profit plynie aj z rastu hodnoty podielov. Svojím vkladom sa človek stáva trvalým podieľnikom spoločnosti až kým svoje podiely neodpredá. Čiže profituje jednak z rastu hodnoty podielov a jednak zo zisku, ktorý vyprodukuje každý jednotlivý dokončený projekt, a to teraz aj v budúcnosti. Do 8 rokov by sa spoločnosť mala podieľať asi na vyše 100 projektoch.
  • Aktívne - čo znamená, že je možné participovať aj ako sprostredkovateľ tejto príležitosti a aj projektov. Umožňuje to záujemcom okamžite zarábať a mať províziu za sprostredkovanie. To je však osobitná téma, ktorú treba vysvetliť názorne. Finančne je však veľmi, naozaj veľmi pútavá!

Zdôrazňujem, že účastník už aj jediným vkladom - kúpou podielov, profituje trvalo na všetkých projektoch - dielach, teda aj na tých, ktoré ešte len pribudnú, pretože je podieľnikom materskej spoločnosti FABA, ktorá zastrešuje všetky projekty v portfóliu.
To znamená, že vyplatením zisku z realizovaného diela profit nekončí, ale nasledujú profity aj zo všetkých ostatných diel Faby, ktoré postupne pribudnú a dospejú do fázy dokončenia a realizácie predaja. (Umožňuje to stratégia Faby, pretože 30 % zisku z predaja každého dokončenéh diela je využitých na financovanie nových projektov a réžiu a zvyšných 70 % zisku je rozdelených jednotlivým investorom spravodlivo, podľa počtu vlastnených podielov.)

Zdôrazňujem to tu niekoľko krát,  opakovane, lebo mám skúsenosť, že viacerí podieľnici, ktorým bola Faba prezentovaná časom konštatovali, že pri tom množstve informácií tento dôležitý fakt prehliadli a mysleli si, že vyplatením zisku sa vyplatia celkové podiely a tým profit končí.

Práve tento aspekt je pre väčšinu podnikateľov to, čo činí túto možnosť veľmi atraktívnou.

Zakúpením podielov Faby si teda kupujete rovnaký počet podielov na každom jednom projekte a to aj na tých, ktoré ešte len prídu.
Vyplatenie zisku sa týka čiste len zisku z daného konkrétneho projektu, ktorý sa aktuálne dokončil. Každý účastník však profituje rovnako veľkým podielom aj na všetkých ďalších projektoch.  
V prípade okamžitej potreby finančnej hotovosti sa môže podieľnik rozhodnúť svoje podiely odpredať, pričom predkupné právo má Faba.

Cieľom Faby je dokončiť a predať  jeden, dva až tri hlavné projekty v roku 2021, čiže projekt reaktora, aplikáciu a liek na Alzhaimeovu chorobu  a vyplatiť všetkým účastníkom podiely na zisku. Tým získa Faba aj zúčastnení podieľnici ďalší kapitál a budú odštartované ďalšie pripravované projekty. Každý podieľnik si prípadne môže kedykoľvek prikúpiť aj viac podielov.

Aký je minimálny možný nákup podielov a aké sú vstupné poplatky ?

Vstupné poplatky nie sú žiadne. Každou platbou si účastník kupuje podiely spoločnosti Faba.

Minimálna hodnota nákupu podielov je 1000 €.

Samozrejme je teda možné podiely nakupovať za akúkoľvek jednorazovú sumu od 1000 € a viac, a k tomu je možný aj  pravidelný mesačný nákup podielov od 100 € mesačne (ako sporenie).

Aká je likvidita ?

Prostriedky podieľnikov sú kedykoľvek likvidné odpredajom podielov, pričom predkupné právo má FABA.
V prípade odpredaja podielov do 1 roka, však podieľnik znáša stratu - 30 %.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verím, že to, čo tu predkladám bude pre Vás hodnotné a rád Vám poskytnem ďalšie podrobnosti, aj odpovede na Vaše otázky. Výhodou je, že zarobiť popisovaným spôsobom môžete priamo z domu, nemusíte sa s nikým osobne stretnúť, stačí mať pripojenie na internet.

Ja sám sa na tomto projekte podieľam svojím vlastným vkladom z dvoch dôvodov ktoré hneď popíšem. 
Prvý je diverzifikácia príjmov, pretože aj v súvislosti s corona krízou sme mnohí pochopili, že mať ozajstnú istotu znamená mať aj viac zdrojov príjmov. Tento sa javí, ako veľmi zaujímavý, nepotrebuje starostlivosť a navyše je predpokladom trvalého profitu a to je ten druhý môj dôvod.

Registrácia je samozrejme zdarma, výhodou je, že sa môžete registrovať aj sami kliknutím na tento link, ak vás  tieto informácie zaujali a chcete sa stať podieľnikom, alebo to aspoň vyskúšať so sumou, ktorú si môžete v súčasnej situácií dovoliť.

Prečo kupovať podiely Faby teraz?
Preto, aby ste si stihli zaistiť profit aj z vodíkového reaktora, ktorý rýchlo speje k dokončeniu. Akonáhle bude zhromaždený potrebný kapitál, projekt reaktoru bude uzavretý a podieľnici, ktorí to nestihli budú profitovať už len z ďalších projektov. Výnosy z reaktora sa ich potom už týkať nebudú.
Predpokladá sa, že výnos z reaktora bude 3 až 7 násobok sumy, za ktorú podiely Faby nakúpime a je reálne možný v roku 2021, pretože projekt vrcholí a ostávajú už len záverečné skúšky a testy.

Jednoduchou registráciou dostanete automaticky prístup do svojho online backoffice, v ktorom budete mať celkový prehľad o svojích vkladoch a podieloch. Cez registračný link, (TOTO je registračný link) zároveň získate aj osobnú, praktickú i teoretickú podporu.  
Pripravujem postupne ďalšie podrobné informácie o tejto príležitosti a aj odpovede na časté otázky. 
Otázky, ktoré vám prídu v tejto súvislosti na um, pošlite prosím na môj e- mail: dc.dolton@gmail.com.
Osobne Vám na ne odpoviem a zároveň najčastejšie otázky a odpovede postupne pridám sem.

Táto alternatíva môže byť plánom "B" pre všetkých tých, ktorí chcú mať väčšiu diverzifikáciu vo svojích financiách a vidia príležitosť v technológiach budúcnosti. Pre účastníkov sa pripravuje podieľnícky event, čiže príležitosť vidieť prototyp vodíkového reaktora a možnosť pohovoriť si s tímom vedcov ktorí na ňom pracujú priamo vo výskumnom ústave jadrovej energetiky v Trnave.  Rovnako sa podobná akcia pripravuje aj s vedcami a lekármi, ktorí pracujú na liečivách a diagnostickej aplikácie Alzhaimerovej choroby, v Prahe Motole.  Tu sa ich budete môcť pýtať na bližšie podrobnosti o projektoch. Uskutočnenie tohto eventu je samozrejme podmienené nariadeniam vlády o ochranných opatreniach voči covid 19.

Pokiaľ si myslíte, že mať "plán B" môže byť dobrá vec, zdieľajte túto stránku so svojími známymi.
Prečo? Lebo rýchlejšou propagáciou budú na trh skôr privedené nové, užitočné technológie a produkty. Ďalej, zvýši sa finančná a životná úroveň jednotlivcov, rozbehne sa tým aj ekonomika, zamestnanosť  a celé hospodárstvo. Budeme sa mať lepšie a cítiť sa bezpečnejšie všetci a ľudia nebudú nútení kradnúť, aby prežili... 

Volajte, 0905 440 638,  píšte na e-mail: dc.dolton@gmail.com

Vojtech Križan

Pre Vás, ktorí ma ešte nepoznáte, volám sa Vojtech Križan,

som obyčajný človek, podnikateľ, ktorý sa snaží žiť a tvoriť na tejto planéte a pomáhať ľuďom v rámci svojích možností.
Zároveň som aj majiteľ firmy DOLTON – zabezpečovacie a kamerové systémy, spolumajiteľ firmy DOLTON s.r.o, ktorá prevádzkuje predajňu elektro, náradie a materiály a investičný poradca – viazaný investičný agent rakúskej privátnej banky Partner Bank AG so sídlom v meste Linz.

Som tiež autorom stránky www.dolton.sk, www.renta.at,
dokumentu "Tipy pre Vašu bezpečnú domácnosť a firmu"
dokumentu "Renta, Váš príjem z Rakúska"
dokumentu "TCC - Top Company Concept"
stránky plán "B" - ako získať ďalší nezávislý príjem 
a som registrovaný v podregistri Národnej banky Slovenska.

Mám lesnícke a elektrotechnické vzdelanie a mojím celoživotným koníčkom i prácou je technika a elektrotechnika.
V  obchodnej oblasti podnikám od roku 1992. Začínal som ako bežný dealer a neskôr som si otvoril vlastné predajne.
 
Od roku 1997 sa zaoberám montážou zabezpečovacích a kamerových systémov.
Mám realizované stovky montáží aj v prevádzkach ktoré fungujú v Lídloch, Kauflandoch, Auparkoch, Teskách a iných obchodných reťazcoch od Bratislavy až po Michalovce. 

......................................................................

Vo svojom podnikaní som zažil vzostupy i pády. Musím priznať, že v časoch hojnosti som financie dosť rozhadzoval, či nezmyselne utrácal a nemyslel som na budúcnosť.  Neskôr mi preto hrozil aj naprostý krach, keď som bol finančne na dne a bez prostriedkov.

Táto skúsenosť ma donútila začať sa intenzívne vzdelávať aj finančne, myslieť na zadné vrátka, tvoriť rezervu, nezávislý príjem, a hľadať zaujímavejšie investičné možnosti a príležitosti.

Od roku 2012 podnikám i v oblasti financií a investícií. Vypracoval som sa do stavu, v ktorom som sa stal zaujímavým pre rakúsku privátnu banku a som oprávnený poskytovať odborné poradenstvo a zakladať klientom depozitné účty v tejto banke. Stretávam sa s mnohými úspešnými a významnými osobnosťami a samozrejme pri tom dostávam aj zaujímavé návrhy či ponuky.  Táto ma zaujala tým, že je nezávislá na vlastnom podnikaní či práci, nevyžaduje ďalšiu starostlivosť a môže  priniesť slušný profit, pretože štatistika ukazuje, že práve venture capital dokáže prinášať nadpriemerné výsledky. (Zdroj: https://news.crunchbase.com/news/q2-2020-global-venture-report-funding-through-the-pandemic/)

Výrok: "Čas sú peniaze", je iste každému známy. 
No až keď sa začneme finančne vzdelávať a pochopíme vzťah medzi investíciou, zloženým úrokom a časom, zistíme, že to nie sú slová, ale milióny o ktoré  sme sa vlastnou nevedomosťou a nezáujmom v živote pripravili ! ...
Práve príležitosti, ku ktorým som sa vzdelávaním dostal ma tak zaujali, že som sa začal venovať finančnej brandži profesionálne.

...................

Svoj voľný čas venujem chalupárčeniu, záhrade, obľúbenej elektrotechnike, rôznym vynálezom, vychytávkam a zlepšovákom. 

Vždy odvádzam precíznu prácu a snažím sa pracovať tak, aby som sa za svoje výsledky nemusel nikdy hanbiť.

PS: Nikdy nevieme kto, kedy, kde, komu a čím môže byť užitočný. Aspoň ja to tak vnímam, preto neustále rozširujem okruh svojích priateľov a známych. Aj vďaka tomu sa dozvedám zaujímavé informácie, spoznávam, nové možnosti, a získavam ďalšie príležitosti a vedomosti. Teší ma, keď aj ja dokážem niekomu pomôcť. Zvyčajne to býva obojstranne prospešné. Ak zdieľate môj názor, alebo ste na podobnej vlne, budem rád, keď sa spoznáme.
Mám veľa priateľov a nie je vylúčené, že aj Vaše služby, či produkty budú niekomu z nás užitočné, avšak len vtedy,  pokiaľ sa o nich dozvieme.

Preto píšte, volajte, kontaktujete ma na +421905440638, alebo dc.dolton@gmail.com

Do Faby sa môžete sami bezplatne zaregistrovať kliknutím na tento link: REGISTRÁCIA TU. Po Vašej registrácií  Vás budem e-mailom kontaktovať, pomôžem Vám s nastavením vášho prehľadu (online backofficu)  a so všetkým, čo budete v tejto súvislosti potrebovať.

Ďakujem za Váš čas. S úctou, Vojtech Križan.

Ak Vám dáva tento obsah zmysel, zdieľajte ho so svojími známymi.
Prečo? Lebo ak sa zvýši životná úroveň jednotlivcov, rozbehne sa tým aj ekonomika, zamestnanosť a hospodárstvo. Budeme sa mať lepšie a cítiť sa bezpečnejšie všetci a ľudia nebudú nútení kradnúť, aby prežili...