Nová príležitosť, ako slušne zarobiť i bez veľkého úsilia 

Získajte ĎALŠÍ PRÍJEM a TRVALÝ PROFIT bez toho, aby ste pri tom museli vyvíjať vlastnú aktivitu.  Podnikajte, nepodnikaním !

FABA  CAPITAL

Pre koho je vhodná?
Iba pre toho, kto má viac ako 18 rokov a má ušetrených minimálne 1000 €. 
Pre podnikateľov, ktorí sú finančne gramotní a vedia, že v podnikaní je dôležitá diverzifikácia, čiže "Nikdy nemať všetky vajíčka v jednom košíku"...
Pre ľudí, ktorí pochopili, aké dôležité je mať viac zdrojov príjmov, keďže nič netrvá večne a každá vlna úspechu, ale i neúspechu raz pominie. Aj to najlepšie zamestnanie, nápad, či podnikanie sa môže skončiť fiaskom.
To je dôvod prečo myslieť na "zadné vrátka" a tvoriť si aj ďalšie zdroje príjmov.

Čo ponúka?
Ponúka príležitosť i jediným finančným vstupom trvalo profitovať na 5 a viac projektoch, ktorých realizácia už prebieha a v priebehu 8 rokov, k nim pribudne ďalších 100.
Možnosť opakovaného zhodnotenia, vo výške 3 násobku až 7 násobku vstupnej platby a to z každého jedného dokončeného diela.

Aké sú riziká?
Riziká sú rovnaké ako všade, avšak vám o nich radšej nepovedia.  V tom najhoršom prípade môžete prísť o všetky svoje vložené peniaze. Aj to by sa mohlo stať! Napríklad, ak by Zem trafil asteroid a zanikol by na nej život...
V tom optimistickejšom scenári však môžete získať už v priebehu nasledujúceho roku 3 až 7 násobok z vašej  platby a to opakovane z každého úspešne realizovaného diela o ktorom sa teraz dozviete. Podrobnosti o tom, ako sú eliminované riziká v tomto prípade, sa samozrejme tiež dozviete, ak vás táto príležitosť bude vážne zaujímať.

HLAVNÁ MYŠLIENKA A PRINCÍP "POLOPATE" (Stručný popis)

1. Existuje množstvo úžasných vynálezov, patentov, výborných nápadov či projektov, ktoré by mohli byť veľmi úspešné. Zvyčajne však nedôjde k ich realizácií, pretože ich autori na to nemajú dosť peňazí. 

2. Spoločnosť FABA vyhľadáva významné a potencionálne výnosné projekty a spolufinancuje ich realizáciu. 
Podporuje tak slovenských a českých vedcov, atómových fyzikov, lekárov, majiteľov patentov, vynálezcov a podnikateľov.
Faba získava financie od súkromných i verejných inštitúcií, osôb, podnikateľov, z dotácií, štátnej podpory, z eurofondov a ďalších zdrojov.

3. Na každé takéto vybrané dielo sa vytvorí samostatná spoločnosť a s ňou aj tím ľudí, ktorý pomáha toto dielo finalizovať do štádia, kedy sa môže uviesť do výroby. To znamená, že je vyrobený funkčný prototyp, k nemu projektová dokumentácia, sú vykonané všetky potrebné skúšky, certifikáty, homologizácie a produkt je nachystaný na uvedenie do výroby, čiže je na predaj.

4. V tomto štádiu sa hotové dielo predáva záujemcom, väčšinou strategickým výrobcom, veľkým firmám, či spoločnostiam za cenu, ktorá sa zvyčajne pohybuje v desaťnásobku vstupných nákladov. (Pretože bola vytvorená reálna pridaná hodnota). Nakoľko sa vždy jedná o výnimočné riešenia, ich cena predstavuje desiatky až stovky miliónov €.

5. Na výsledku participujú spoločne všetci, ktorí sa na projektoch ako partneri zúčastnili. Každý podieľnik poberá alikôtny profit zo všetkých spoločností v portfóliu, ktoré sú v čase jeho investície aktuálne a aj z tých ďalších, ktoré v budúcnosti pribudnú. Aj vy sa na týchto výnosoch môžete podieľať.

PODROBNOSTI A PODMIENKY

Spoločnosť FABA CAPITAL je holdingová spoločnosť, registrovaná v obchodnom registri v Londýne.

Konkrétni záujemci  za svoje prostriedky  získavajú podiely spoločnosti FABA, čím sa stávajú partnermi čiže participujú  na všetkých vybraných spoločnostiach a samozrejme aj na výsledkoch z predaja dokončených diel.

Okrem toho to môže byť aj profit z predaja výrobkov, predaja frančíz, služieb, odborného poradenstva. Všetko je vo fáze vývoja...

Dobrou správou je, že partnerom sa môže stať ktokoľvek od 18 rokov, pokiaľ má voľné prostriedky v minimálnej výške 1000 €. 

Pri katastrofickom scenári je možné trojnásobné zhodnotenie v horizonte 2 až 8 rokov a pri optimistickom scenári to môže byť  5 až 11 násobok vstupnej platby a to opakovane z každého projektu, čo sú veľmi zaujímavé čísla.

Pri výbere konkrétnych projektov do portfólia Faby, je kľúčová celková analýza, audit, životaschopnosť projektu a  fungujúci prototyp. Ak posudzovaný projekt prejde vstupným sitom, je následne vytvorená samostatná spoločnosť (spoločný projekt), pre každé jednotlivé dielo, na ktorom sa konkrétnym dohodnutým percentuálnym podielom účastnia na jednej strane autori projektu a na strane druhej spoločnosť FABA so svojími podieľnikmi. Tým je zabezpečené, že autori projektu majú maximálny záujem projekt úspešne dokončiť.

Že sa Faba nehrá s "fazuľkami", dokazujú konkrétne príklady diel, práve prebiehajúcich :

Značne zaujímavým a celosvetovo významným je prototyp generátora na výrobu vodíka štvrtej generácie, na ktorom 9 rokov pracuje tím vedcov z výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave. Tto dielo doteraz stálo 27 miliónov EUR.  V sume je zahrnutá 4,25 miliónová dotácia z eurofondov, finančné podiely samotných výskumníkov, ktorí na ňom pracujú a zvyšok (cca 3,5 milióna) sa získava ďalej zo súkromného sektoru. Odhaduje sa, že slovenskí vedci majú až 7 ročný náskok pred svetom v tejto technológií a vďaka novým vynálezom a patentom máme šancu stať sa vodíkovou veľmocou. 

Vieme, že vodík je ekologické palivo budúcnosti, sú a budú ním poháňané autá, autobusy, vlaky, lode, lietadlá, domácnosti aj elektrárne. Pozrite si krátke video, ako by mohli vyzerať vodíkové lietadlá budúcnosti. (Zapnite si zvuk, kliknutím na ikonku reproduktoru pod videom a na svojom PC).

Auditom odhadovaná hodnota projektu vodíkového reaktora je 350 miliónov €. Záujem o kúpu tejto technológie majú spoločnosti svetového významu, avšak z pochopiteľného dôvodu týkajúceho sa obchodného tajomstva ich tu zatiaľ nesmieme konkrétne menovať. Jedná sa o globálne miliardové spoločnosti,  porovnateľné s ruskou spoločnosťou, ktorej zakladateľom je Vladimír Putin a ktorá doposiaľ postavila už 33 atómových reaktorov, v Číne, v Európe, v Amerike , či v Ázií. 

Spoločnosti, ktoré prejavili záujem o túto technológiu majú niekoľkomiliardový kapitál a momentálne s nimi prebiehajú  jednania. Do ukončenia chýbajú už len záverečné testy, čo je otázkou možno 6 mesiacov s nákladmi ešte vo výške 3,5 milióna EUR. Je pravdepodobné, že tento kapitál sa môže zhromaždiť od podieľnikov už vo veľmi, veľmi krátkej dobe.

Vieme, že v roku 2021 sa musia odstaviť neekologické atómové reaktory vo viacerých štátoch Európskej únie a budú postupne vymieňané za vodíkové. Tie vodíkové teda čaká veľká budúcnosť.
Už samotný projekt reaktora poskytne podieľnikom slušný profit, pretože rozdiel medzi nákladmi a predajnou cenou tohto projektu je už teraz značný a to ešte nemusí byť konečná cena...

Okrem reaktora sú rozpracované súbežne aj ďalšie projekty,

napríklad testovací prístroj, či aplikácia na včasnú diagnózu Alzhaimerovej choroby, ktorou skôr či neskôr trpí až 35 % svetovej populácie. Aplikácia má hodnotu 100 milónov dolárov, záujem o kúpu tejto technológie má veľká nemecká spoločnosť. Nasleduje receptúra a technológia na výrobu lieku na Alzhaimra, ktorá sa nachádza už v štádiu testovania na ľuďoch. O liek má záujem rakúska farmaceutická spoločnosť. Hodnota patentovaného receptu a tejto technológie je odhadnutá na sumu 750 miliónov €.  
Ďalej je pripravený projekt výrobnej linky na výrobu nehorľavej farby, stavba ktorej sa bude realizovať na Slovensku, aplikácia farby spôsobí odolnosť natretých predmetov proti požiaru, projekt na výrobu zdravého  "mäsa" z hlivy ústricovej a ďalšie... Nie je účelom ich tu teraz všetky podrobne popisovať.
Faba má ambíciu v priebehu 8 rokov uskutočniť 110 až 120 podobných projektov. Veľmi zaujímavé a dôležité pre podieľnika je, že jedinou investíciou sa podieľa na každom jednom takomto projekte, čiže aj na tých budúcich.
Podobná možnosť na trhu zatiaľ nebola. Všetky konkrétne info sa môžete dozvedieť.

Na týchto a tiež aj na budúcich projektoch môže ktokoľvek od 18 roku veku, veľmi slušne profitovať tromi spôsobmi:

  • Pasívne - ako účastník, ktorý sa stáva podieľnikom zo zisku na všetkých projektoch, (to znamená aj na budúcich) a príde si tak na zhodnotenie, podľa horšieho scenára, na 3 - násobok a podľa lepšieho na 5 až 11 násobok hodnoty vkladu a to opakovane pri každom úspešnom realizovaní ďalšieho a ďalšieho diela, čo sú skutočne veľmi zaujímavé čísla...
  • Profit plynie aj z rastu hodnoty podielov. Svojím vkladom sa človek stáva trvalým podieľnikom spoločnosti až kým svoj podiel neodpredá. Čiže profituje jednak z rastu hodnoty podielov a jednak zo zisku, ktorý vyprodukuje každý jednotlivý dokončený projekt, a to teraz aj v budúcnosti. Do 8 rokov by sa spoločnosť mala podieľať asi na vyše 100 projektoch.
  • Aktívne - čo znamená, že je možné participovať aj ako sprostredkovateľ tejto príležitosti a aj projektov. Umožňuje to záujemcom okamžite zarábať a mať províziu za sprostredkovanie. To je však osobitná téma, ktorú treba vysvetliť názorne. Finančne je však veľmi, naozaj veľmi pútavá!

Zdôrazňujem, že účastník už aj jediným vkladom - kúpou podielov, profituje trvalo na všetkých projektoch, teda aj na tých, ktoré ešte len pribudnú, pretože je podieľnikom materskej spoločnosti FABA, ktorá zastrešuje všetky projekty v portfóliu.
To znamená, že vyplatením zisku z realizovaného projektu profit nekončí, ale pokračuje. Zdôrazňujem to ešte raz, lebo mám skúsenosť, že viacerí podieľnici, ktorým som toto ukázal časom konštatovali, že pri tom množstve informácií toto prehliadli a mysleli si, že vyplatením zisku sa vyplatia aj podiely a tým profit končí.

Zakúpením podielov Faby si teda kupujete rovnaký počet podielov na každom jednom projekte a to aj na tých, ktoré ešte len prídu.
Vyplatenie zisku sa týka čiste len zisku z daného konkrétneho projektu, ktorý sa aktuálne dokončil. Každý účastník však profituje rovnako veľkým podielom aj na všetkých ďalších projektoch.  
V prípade okamžitej potreby finančnej hotovosti sa môže podieľnik rozhodnúť svoje podiely odpredať, pričom predkupné právo má Faba.

Cieľom Faby je dokončiť a predať  jeden, dva až tri hlavné projekty v roku 2021, čiže projekt reaktora, aplikáciu a liek na Alzhaimeovu chorobu  a vyplatiť všetkým účastníkom podiely na zisku. Tým získa Faba aj zúčastnení podieľnici ďalší kapitál a budú odštartované ďalšie pripravované projekty. Každý podieľnik si prípadne môže kedykoľvek prikúpiť aj viac podielov.

Aká je minimálny možný nákup podielov a aké sú vstupné poplatky ?

Vstupné poplatky nie sú žiadne. Každou platbou si účastník kupuje podiely spoločnosti Faba.

Minimálna hodnota nákupu podielov, pri ktorom je už možné poberať aj províziu za sprostredkovanie je 1000 €.

Minimálna základná hodnota pre nákup podielov Faba je 200 €, avšak táto suma platí len do konca roku 2020.

Samozrejme je teda možné podiely nakupovať za akúkoľvek jednorazovú sumu od 200 € a viac, alebo pravidelnú mesačnú sumu od 100 € mesačne (ako sporenie).

 

Verím, že to, čo tu predkladám bude pre Vás hodnotné a rád Vám poskytnem ďalšie podrobnosti, aj odpovede na Vaše otázky. Výhodou je, že zarobiť popisovaným spôsobom môžete priamo z domu, nemusíte sa s nikým osobne stretnúť, stačí mať pripojenie na internet.

Ja sám sa na tomto projekte podieľam svojou vlastným vkladom, z dôvodov ktoré hneď popíšem. 

Z môjho pohľadu je táto príležitosť zaujímavá z dvoch dôvodov. Prvý je diverzifikácia príjmov, pretože aj v súvislosti s corona krízou sme mnohí pochopili, že mať ozajstnú istotu znamená mať aj viac zdrojov príjmov. Tento sa javí, ako veľmi zaujímavý, nepotrebuje starostlivosť a navyše je predpokladom trvalého profitu a to je ten druhý môj dôvod.
Netajím, že aj ja sa na projektoch Faby finančne podieľam.

Registrácia je samozrejme zdarma, výhodou je, že sa môžete registrovať aj sami kliknutím na tento link, pokiaľ vás  tieto informácie zaujali a chcete sa stať podieľnikom, alebo to aspoň vyskúšať so sumou, ktorú si môžete v súčasnej situácií dovoliť.

Prečo kupovať podiely Faby teraz? To je najčastejšia otázka. Odpoveď znie:  Preto, aby ste si zaistili profit aj z vodíkového reaktora, ktorý rýchlo speje k dokončeniu. Akonáhle bude zhromaždený potrebný kapitál, projekt reaktoru bude uzavretý a podieľnici, ktorí to nestihli budú profitovať už len z ďalších projektov. Výnosy z reaktora sa ich potom už týkať nebudú.
Predpokladá sa, že výnos z reaktora bude 3 až 7 násobok sumy, za ktorú podiely Faby nakúpime a je reálne možný v roku 2021, pretože projekt vrcholí a ostávajú už len záverečné skúšky a testy.

Registráciou dostanete automaticky prístup do svojho online backoffice, v ktorom budete mať celkový prehľad o svojích vkladoch a podieloch. Cez tento registračný link, zároveň získate aj osobnú, praktickú i teoretickú podporu.  
Pripravujem postupne ďalšie podrobné informácie o tejto príležitosti a aj odpovede na časté otázky. 
Otázky, ktoré vám prídu v tejto súvislosti na um, pošlite prosím na môj e- mail: dc.dolton@gmail.com.
Osobne Vám na ne odpoviem a zároveň najčastejšie otázky a odpovede postupne pridám sem.

Táto alternatíva môže byť plánom "B" pre všetkých, ktorí chcú mať väčšiu diverzifikáciu vo svojích financiách a vidia príležitosť v technológiach budúcnosti. Pre účastníkov sa pripravuje podieľnícky event, čiže príležitosť vidieť prototyp vodíkového reaktora a možnosť pohovoriť si s tímom vedcov ktorí na ňom pracujú priamo vo výskumnom ústave jadrovej energetiky v Trnave.  Rovnako sa podobná akcia pripravuje aj s vedcami a lekármi, ktorí pracujú na liečivách a diagnostickej aplikácie Alzhaimerovej choroby, v Prahe Motole.  Tu sa ich bude možné pýtať na bližšie podrobnosti o projektoch. Uskutočnenie tohto eventu je samozrejme podmienené nariadeniam vlády o ochranných opatreniach voči covid 19.

Pokiaľ si myslíte, že mať "plán B" môže byť dobrá vec, zdieľajte túto stránku so svojími známymi.
Prečo? Lebo rýchlejšou propagáciou budú na trh skôr privedené nové, užitočné technológie a produkty. Ďalej, zvýši sa finančná a životná úroveň jednotlivcov, rozbehne sa tým aj ekonomika, zamestnanosť  a celé hospodárstvo. Budeme sa mať lepšie a cítiť sa bezpečnejšie všetci, pretože ľudia nebudú nútení kradnúť, aby prežili... 

Volajte, 0905 440 638,  píšte na e-mail: dc.dolton@gmail.com

Vojtech Križan

Pre Vás, ktorí ma ešte nepoznáte, volám sa Vojtech Križan,

som obyčajný človek, ktorý sa snaží žiť a tvoriť na tejto planéte a pomáhať ľuďom v rámci svojích možností.
Zároveň som aj podnikateľ a majiteľ firmy DOLTON – zabezpečovacie a kamerové systémy, spolumajiteľ firmy DOLTON s.r.o, ktorá prevádzkuje predajňu elektro, náradie a materiály a investičný poradca – viazaný investičný agent rakúskej privátnej banky Partner Bank AG so sídlom v meste Linz.

Som tiež autorom stránky www.dolton.sk, www.renta.at,
dokumentu "Tipy pre Vašu bezpečnú domácnosť a firmu"
dokumentu "Renta, Váš príjem z Rakúska"
dokumentu "TCC - Top Company Concept"
stránky plán "B" - ako získať ďalší nezávislý príjem a som registrovaný v podregistri Národnej banky Slovenska.

Mám lesnícke a elektrotechnické vzdelanie a mojím celoživotným koníčkom i prácou je technika a elektrotechnika.
V  obchodnej oblasti podnikám od roku 1992. Začínal som ako bežný dealer a neskôr so si otvoril vlastné predajne.
 
Od roku 1997 sa zaoberám montážou zabezpečovacích a kamerových systémov.
Mám realizované stovky montáží aj v prevádzkach ktoré fungujú v Lídloch, Kauflandoch, Auparkoch, Teskách a iných obchodných reťazcoch od Bratislavy až po Michalovce. 

......................................................................

Vo svojom podnikaní som zažil vzostupy i pády. V časoch hojnosti som si užíval a dosť rozhadzoval, či nezmyselne utrácal a nemyslel som na budúcnosť.  Hrozil mi preto aj naprostý krach, keď som bol finančne na dne a bez prostriedkov.

Táto skúsenosť ma donútila začať sa aj finančne vzdelávať, myslieť aj na zadné vrátka, tvoriť rezervu, nezávislý príjem, a hľadať zaujímavejšie príležitosti, či možnosti, hlavne nezávislé na vlastnom podnikaní, ktoré dokážu priniesť slušnejší profit. Tie najzaujímavejšie, ktoré teraz sám využívam, tu postupne predstavujem. 

Výrok: "Čas sú peniaze", je iste každému známy. 
No až keď sa začneme finančne vzdelávať a pochopíme vzťah medzi investíciou, zloženým úrokom a časom, zistíme, že to nie sú slová, ale milióny o ktoré  sme sa vlastnou nevedomosťou a nezáujmom v živote pripravili ! ...
Práve príležitosti, ku ktorým som sa touto cestou dostal ma tak zaujali, že som sa začal venovať finančnej brandži profesionálne.

Od roku 2012 podnikám i v oblasti financií a investícií. Vypracoval som sa do stavu, v ktorom som sa stal zaujímavým pre rakúsku privátnu banku a som oprávnený poskytovať odborné poradenstvo a zakladať klientom depozitné účty v tejto banke. Stretávam sa s mnohými úspešnými a významnými osobnosťami a samozrejme pri tom dostávam aj zaujímavé návrhy či ponuky. Jedna z nich je táto.

...................

Svoj voľný čas venujem chalupárčeniu, záhrade, obľúbenej elektrotechnike, rôznym vynálezom, vychytávkam a zlepšovákom. 

Vždy odvádzam precíznu prácu a snažím sa pracovať tak, aby som sa za svoje výsledky nemusel nikdy hanbiť.

PS: Nikdy nevieme kto, kedy, kde, komu a čím môže byť užitočný. Aspoň ja to tak vnímam, preto neustále rozširujem okruh svojích známych a priateľov. Aj vďaka tomu sa dozvedám zaujímavé informácie, spoznávam, nové možnosti, a získavam ďalšie príležitosti aj zručnosti. Teší ma, keď aj ja dokážem niekomu pomôcť. Zvyčajne to býva obojstranne prospešné. Ak zdieľate môj názor, alebo ste na podobnej vlne, budem rád, keď sa spoznáme.
Mám veľa priateľov a nie je vylúčené, že aj Vaše služby, či produkty budú niekomu z nás užitočné, avšak len vtedy,  pokiaľ sa o nich dozvieme.

Preto píšte, volajte, kontaktujete ma na +421905440638, alebo dc.dolton@gmail.com

Do Faby sa môžete sami bezplatne zaregistrovať kliknutím na tento link: REGISTRÁCIA TU. Po Vašej registrácií  Vás budem e-mailom kontaktovať, pomôžem Vám s nastavením vášho prehľadu (online backofficu)  a so všetkým, čo budete v tejto súvislosti potrebovať.

Ďakujem za Váš čas. S úctou, Vojtech Križan.