LICENCIA  je podmienkou pre montáž zabezpečovacieho a kamerového systému, stanovená zákonom.
CERTIFIKÁT je podmienkou výrobcu (napr. Jablotronu), pre priznanie predĺženej záruky a ďalších bonusov, pre tých ktorí ich využívajú.

Certifikát dôveryhodnosti "A"

DOLTON, s.r.o patrí do vysoko exkluzívnej skupiny spoločností v Slovenskej republike, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritéria ekonomického hodnotenia podľa štatistického prediktívneho modelu Bisnode.
Kredibilita spoločnosti dosahuje stupeň "A"

 

Zabezpečovací systém, rovnako ako systém na sledovanie osôb (kamerový systém) spadá podľa zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti  (číslo 473/2005), pod licencovanú činnosť. 
Jednoducho povedané,  to znamená, že projektovať, montovať a servisovať ho môžu iba firmy, či živnostníci, ktorí majú licenciu na „poskytovanie technických služieb“ podľa tohto zákona, vydanú Krajským riaditeľstvom policajného zboru.

Na tento účel boli osoby vlastniace licenciu dôsledne preverované a musia preukázať svoju odbornú i zdravotnú spôsobilosť, bezúhonnosť a spoľahlivosť.
Túto licenciu nezíska hocikto. Zároveň, každá jedna takáto technická služba, (napríklad montáž alarmu a kamerového systému) musí byť zazmluvnená a evidovaná v knihe evidencie technických služieb, ktorú vedie majiteľ licencie a je pravidelne kontrolovaná pracovníkmi polície a t.ď...  

Objednávateľ systému je preto povinný poskytnúť dodávateľovi na tento účel svoje osobné údaje, právnická osoba, zase údaje o firme: Názov, sídlo, meno konateľa, IČO DRČ... Toľko stručne zo zákona.
Licencovaná osoba musí samozrejme s týmito údajmi ďalej nakladať v rámci zákona o GPRS.
To znamená chrániť a neposkytovať ich na žiadne iné účely a t ď...

Preto pozor na to, komu zveríte montáž!  Pri svojpomocnej monáži, môže dôjsť  k potrebe vydokladovať, kto a kedy systém montoval, či mal v tom čase platnú licenciu, či vedie zákonom predpísanú evidenciu a prípadné všetky právne dôsledky  v súvislosti s porušením tohto zákona.

Aj samotný zabezpečovací systém musí spĺňať požiadavky zákona, a prísne technické normy, za ktoré zodpovedá výrobca, alebo dovozca, ktorý zároveň musí mať svoje výrobky certifikované.

Rovnaký pozor treba dávať aj na použitie rôznych minialarmov, či súprav, ktoré sa dajú objednať na internete a kúpiť v supermarketoch.  Až keď sa dostanú do rúk Štátnej obchodnej inšpekcie, zákazník zistí pravdu o tom, či spĺňajú, alebo nespĺňajú zákonné parametre.

Podmienky poisťovní, ktoré prídu na rad pri požiadavke vyplatenia poistného plnenia, sú jednoznačným dôvodom, pre profesionálne riešenie.

(Tento text je výňatok z obsahu dokumentu 5 tipov pre Vašu bezpečnú domácnosť a firmu. Stiahnete si ho na našej stránke.)

Viac podrobností sa dozviete v tomto dokumente, ktorý si môžete zdarma stiahnuť na našej stránke.

Spoločnosť  JABLOTRON udeľuje svojím montážnym partnerom CERTIFIKÁT, na základe odborného vzdelania a absolvovania príslušných kurzov, zameraných na naštudovanie technických parametrov prvkov Jablotron, ich funkcie a správnej a odbornej inštalácie.

Výhodou pre Vás, - užívateľov systému Jablotron je, že firma Jablotron poskytuje  finančnú náhradu až do výšky 80 000 €, pri prípadnom prekonaní systému. Zároveň predlžuje záruku a bezplatný servis podľa podmienok Jablotron, pokiaľ systém montoval odborník s platnou licenciou a platným certifikátom.

Aj to sú dôvody, prečo si ľudia najradšej volia JABLOTRON.

Podmienky Jablotron nájdete na našej stránke TU (Pripravujeme).

 

Ak chcete zabezpečovací systém JABLOTRON, kontaktujte nás TU.