Kontaktné a identifikačné údaje:

Názov spoločnosti: Vojtech Križan - Dolton

Adresa: Vojtech Križan, Pri celulózke 1582/46, 010 01 Žiina, Slovensko

Sídlo prevádzky: Na bráne 10/8684, 010 01 Žilina Slovensko

Korešpondenčná adresa: Vojtech Križan - Dolton, Na bráne 10/8684, 010 01 Žilina

E-mail: dc.dolton@gmail.com
TEL: +421905440638

IČO:       17865522
DIČ:       1020530797
IČ DPH: 1020530797

Platobné údaje: 
Bankový účet 1: Slovenská sporiteľňa a.s
Číslo účtu, IBAN: SK4509000000000076521814
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX

Bankový účet 2 (EUR): FIO banka Žilina
Číslo účtu, IBAN: SK31 8330 0000 0023 0188 9463
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Bankový účet  3 (CZK): FIO banka Žilina
Číslo účtu, IBAN: SK03 8330 0000 0022 0188 9466
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

WEBY:

www.dolton.sk
www.dolton-hobby.sk
www.dlsiprijem.sk
www.dalsiprijem.eu
www.dividendyexit.sk