Identifikačné údaje

Názov spoločnosti: Vojtech Križan - Dolton

Adresa: Pri celulózke 1582/46, 010 01 Žiina, Slovensko

Sídlo prevádzky: Na bráne 10/8684, 010 01 Žilina Slovensko

Korešpondenčná adresa: Vojtech Križan - Dolton, Na bráne 10/8684, 010 01 Žilina

E-mail: dc.dolton@gmail.com

IČO:       17865522
DIČ:       1020530797
IČ DPH: 1020530797